Posted in

Från och med januari 2018 erbjuder vi rePULSE® i klass för din skola!

Posted in

Många elever och pedagoger kan uppleva skolans klimat som otryggt och hårt. För många elever kan skoltiden vara en period av ångest och utanförskap där mobbning, kränkningar och våld förekommer.

rePULSE® i klass kan bidra till ett godare klimat i skolan, vilket höjer elevernas prestationer och gör att de mår bättre.

rePULSE® i klass består av 10 träffar där man tränar sociala färdigheter, impulskontroll och resonerar ur ett moraliskt perspektiv utifrån elevernas mognadsnivå.

Det här arbetssättet har visat sig bl.a. minska mobbning i skolan.

Vi kommer till er skola en gång i veckan och håller i rePULSE®lektionerna.

SHOPPING BAG 0