rePULSE® kan hjälpa dig att bli en bättre förälder!

Den empatiska förmågan hos barn och unga har minskat med 40% de senaste 20 åren. För att bidra till att vända utvecklingen har rePULSE® tagit fram en föreläsning för föräldrar till barn i alla åldrar.

– Med vår föreläsning kan du få tips och råd om hur du kan hjälpa ditt barn att utveckla livsviktiga kunskaper och förmågor, säger Gunilla Dobrin från rePULSE®.

Forskare vid Stanford University har under lång tid studerat amerikanska collegeelevers empatiska förmåga. Från 1979 och fram till millennieskiftet förändrades siffrorna nästan inte alls, men från år 2000 och framåt har de sjunkit drastiskt. Förmågan känna med andra och att leva sig in i en annan persons situation har minskat med 34 respektive 48%.

– Empati är en förmåga vi tränar upp, säger Gunilla. Barn utvecklar empati i kontakt med de personer som står dem närmast, och i de allra flesta fall är det föräldrarna. Idag är tiden vi umgås med våra barn väldigt kort – man räknar att föräldrar är mentalt närvarande i samtal med sina barn i snitt 3,5 minuter om dagen.

Ökad skärmtid skapar distans
En annan förklaring ligger i ökad skärmtid. Mobilerna har gjort oss sämre på att ha meningsfulla samtal, och via en skärm kommer du inte lika nära den du pratar med som du gör när ni befinner er i samma rum. Det är svårare att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk, och om personen du pratar med säger något du inte gillar är det bara att trycka bort hen.

Känslor och sociala färdigheter
rePULSE® Föräldraföreläsning ger dig de redskap och nycklar du behöver för att föra meningsfulla samtal med ditt barn. Med utgångspunkt i den etablerade rePULSE®metoden lär du ditt barn att förstå och hantera känslor. Genom att reflektera kring olika känslouttryck lär barnet sig att känna igen sitt reaktionsmönster och ta makten över sitt eget beteende. rePULSE® handlar också om att lära sig de sociala regler som finns, och förstå varför de är viktiga.

– Det kan handla om så enkla saker som att man ska lyssna på den som pratar. Vi säger ofta till våra barn att du som är så stor borde veta att man inte avbryter utan låter den som talar prata till punkt. Men det är ingen kunskap som kommer av sig själv – barn måste lära sig och tränas i Sociala Färdigheter, säger Gunilla.

Om du skulle vilja läsa mer om rePULSE® Föräldraföreläsning kan du göra det via denna länk.

Från noll till 18 år
Träningsmaterialet som utvecklats till rePULSE®metoden är inspirerande och lekfullt. Du kan till exempel spela Emory med ditt barn – ett slags memoryspel med känslokort. Du får poäng när du hittar två likadana känslokort, men poängen blir ännu högre om du kan berätta om en situation då du upplevde just den känslan. Föreläsningen vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar, från nyfödda till 18 år.

– Det finns alltid möjlighet till utveckling, säger Gunilla, men mitt tips är att börja så tidigt som möjligt. Föreläsningen är dessutom perfekt att gå redan innan du fått barn –den kan hjälpa till att förbereda dig inför föräldraskapet.

Om du vill läsa mer om rePULSE® kurser och föreläsningar kan du göra det via denna länk. För intresseanmälan vänligen mejla info@repulse.se. För bokning av övriga kurser kan du klicka på denna länk.