Posted in

Det lekfulla HEJ Spelet

Posted in

Ett enkelt och lekfullt hjälpmedel som kan öppna upp för djupare samtal, och göra det lättare att prata om känslor, tankar och svåra situationer. HEJ Spelet har enkla, flexibla regler och frågorna kan anpassas utifrån olika åldrar. 

Med hjälp av spelkort får spelarna svara på enkla frågor som är indelade i sju kategorier.

Lära känna (grön)
Självkänsla (gul)
Situationer (mörkblå)
Relationer (brun)
Känslor (rosa)
Tankar om sig själv och andra (ljusblå)
Fantasi (turkos).

SHOPPING BAG 0