Posted in

Ny produkt – ”Svarta lådan”

Posted in

”Svarta lådan” kan användas som en aktivitet eller samtalsstöd för att undersöka skillnaden i en känslas olika nyanser.

Asken innehåller kort med känsloord, deltagarna får dra ett kort och försöka gissa till vilken av våra 7 grundkänslor ordet tillhör. Den här aktiviteten fungerar både enskilt eller i grupp och brukar kunna leda till många bra och nyttiga funderingar:
– På vilket sätt hör känsloordet ihop med just den grundkänslan?
– Kan ordet höra ihop med fler grundkänslor?

Här kan du läsa mer om produkten

SHOPPING BAG 0