Posted in

Äntligen! Nu finns nya kort till det älskade Hej Spelet!

Posted in


Hej Spelet är så mycket mer än bara ett spel. Det är ett redskap som av många används för att öppna upp för meningsfulla samtal. Vi vet att flera av er som regelbundet spelar Hej Spelet har väntat på de nya askarna med fler frågekort. Nu är de äntligen här! Frågekorten kan användas separat eller som komplement till HEJ Spelet.

Kroppen är något som vi alla har ett förhållande till men som kan vara svårt att prata om. Vad kan man egentligen säga och vad vågar man fråga om?
Hej – Kropp och Självrespekt innehåller frågekort i kategorierna:

 • Självrespekt
 • Funktion
 • Mat
 • Skam
 • Kroppsuppfattning
 • Jobbiga förväntningar
 • Uppgiftskort
Hej - Kropp och självrespekt

Många drar sig för att fråga om saker som är skrämmande eller obehagliga. De här korten kan bli till hjälp för reflektion och dialog om saker som man vanligtvis inte pratar så mycket om.

Hej – Svåra situationer innehåller frågekort i dessa kategorier:

 • Mobbning
 • Våld
 • Övergrepp
 • Att klara av svåra situationer
 • Tankar och metakognition
 • Lätt blandning
Hej - Svåra situationer

SHOPPING BAG 0