Behöver du eller
någon du känner hjälp?

Du kan kontakta ditt barns skola, socialtjänsten, BUP eller annan resursenhet i din kommun och fråga om det finns någon med rePULSE®utbildning som ni kan få hjälp av. Det finns även rePULSE®representanter som erbjuder samtal i privat regi, klicka på knappen nedanför att hitta kontaktinformation till en rePULSE®utbildad nära dig. Du är annars välkommen att kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

rePULSE®representanter Sverige

Impulskontroll

Människor i alla åldrar får ibland starka känslopåslag där det kan vara svårt att kontrollera sina känslor. När man inte förstår vad känslorna innebär eller hur man ska hantera dem är det lätt att tappa kontrollen och agera impulsivt. I rePULSE® undersöker vi olika tankar, känslor och beteenden för att lättare kunna ta tillbaka kontrollen i svåra situationer.

Oro och depression

Många känner sig oroliga och nedstämda emellanåt men när man hamnar i starka hopplös- och uppgivenhetskänslor där man är nedstämd under en längre tid, då behöver man hjälp. I rePULSE® undersöker vi olika beteenden och vilka tankar som styr de svåra känslorna för att finna nya sätt att se på situationen.

Aggressivitet 

Svårigheter med att hantera impulser och starka känslor kan ibland leda till aggressiva och okontrollerade beteenden. Att använda sig av fysiskt eller verbalt våld medför svåra konsekvenser för både en själv och ens omgivning. I rePULSE® undersöker vi vad som ligger bakom känslorna för att hitta mer kontrollerade sätt att agera på.

Missbruk

Om man hamnar i ett missbruk är det svårt att ta kontroll över sitt beteende och se klart på tillvaron. I rePULSE® undersöker vi vad som ligger bakom valet att börja använda alkohol eller droger samt vilka konsekvenser det medför för att hitta bättre sätt att hantera känslorna på. 

Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta material är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar i Sverige och Norge. Vi vänder oss till allt från skolpersonal, socialtjänst, till enskilda privatpersoner.

Verksamheten

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Ring eller maila oss gärna om du har några frågor!

E-post
info@repulse.se

Telefon
+46 (0)73-417 11 62