Föreläsning rePULSE® för föräldrar

Vår uppgift som föräldrar är att handleda våra barn på vägen mot att bli självständiga vuxna, väl rustade för livets med- och motgångar. Under föreläsningen rePULSE® för föräldrar får du verktyg för att bättre kommunicera med barn och unga. 

Barn observerar och imiterar ​

För vem är föreläsningen rePULSE® för föräldrar?

Föreläsningen rePULSE® för föräldrar är till för dig som vill lära dig mer om barn och ungdomars beteenden och mognadsutveckling.

OBS! Föreläsningen rePULSE® för föräldrar finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att
• bättre förstå ditt eget och ditt barns beteende
• vara bättre rustad att möta aggressiva och inåtvända barn
• kunna ge stöd i ditt barns mognadsutveckling
• ha kunskap om hur man träna Sociala Färdigheter och Impulskontroll

Under föreläsningen kommer vi att prata om rePULSE®metodens innebörd och förhållningssätt samt om hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden är grundläggande för en god kommunikation. Vi kommer även djupdyka i hur man konstruktivt samtalar med barn och ungdomar samt hur man öppnar upp för värdefulla samtal. 

Tillbaka till alla våra föreläsningar

Intresseanmälan till föreläsningen rePULSE® för föräldrar

Varför välja rePULSE®?

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

Skräddarsys utifrån varje person

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi därför alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov för att uppnå bästa möjliga resultat.

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

Samarbete på högsta nivå

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0