Föreläsning rePULSE® introduktion

Att ta kontroll över tankar, känslor och beteenden, för att på så sätt förbättra kommunikationen och förebygga konflikter. Under vår föreläsning rePULSE® introduktion visar vi dig hur du kan bli vassare på att förstå dig själv och andra.

Se och förstå de olika samspelen

För vem är föreläsningen rePULSE® introduktion?

Föreläsningen rePULSE® introduktion är till för dig som vill lära dig mer om rePULSE®metoden, öka förståelsen för dig själv och andra samt hur man kan ta kontroll över olika tankar, känslor och beteenden. Detta gäller oavsett om du arbetar inom skola, omsorg eller endast vill förbättra dina kunskaper om dig själv och andra.

OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att
• ha en större förståelse för ditt egna och andras beteende
• bättre förstå samspelet mellan tankar, känslor och beteenden
• vara bättre rustad att möta inåtvända och utagerande personer

Under föreläsningen kommer vi att prata om  rePULSE®metodens innebörd och förhållningssätt samt om hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden är grundläggande för en god kommunikation. 

Till alla våra föreläsningar

Intresseanmälan till rePULSE® Föreläsningar

Varför välja rePULSE®?

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

Skräddarsys utifrån varje person

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi därför alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov för att uppnå bästa möjliga resultat.

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

Samarbete på högsta nivå

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0