Föreläsning rePULSE® på arbetsplatsen

Under föreläsningen rePULSE® på arbetsplatsen får ni verktyg för att bättre kommunicera och skapa en bättre arbetsmiljö. 

Skapa ett bättre arbetsklimat

För vilka är föreläsningen rePULSE® på arbetsplatsen?

I pressade situationer är det lättare att agera respektlöst.Det sociala samspelet är en viktig faktor för att motverka jobbrelaterad stress. Föreläsningen rePULSE® på arbetsplatsen är till för er som vill förbättra förmågan att hantera stress och krav som ställs både på och utanför jobbet. Att lära sig impulskontroll och öka förståelsen kring sitt eget och andras beteende kan bidra till en varmare arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra.

OBS! Föreläsningen rePULSE® på arbetsplatsen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att
• bättre förstå hur våra tankar och känslor styr våra beteenden
• få redskap för att lättare kunna hantera krav och stress
• kunna kommunicera och lösa konflikter konstruktivt 
• få en större förståelse kring ditt eget och andras beteenden
• veta mer om Impulskontroll och vad för mycket kontroll kan innebära

Under föreläsningen kommer vi att prata om olika beteenden och hur viktigt känslokunskap är för vårt samspel med andra. Vi går även igenom exempel på stresshantering samt olika verktyg för att kommunicera och hantera konflikter.

Till alla våra föreläsningar 

Intresseanmälan till rePULSE® Föreläsningar

Varför välja rePULSE®?

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

Skräddarsys utifrån varje person

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi därför alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov för att uppnå bästa möjliga resultat.

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

Samarbete på högsta nivå

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0