Handledning


Handledningen är till för arbetsgrupper som har gått grundkurs i rePULSE och vill ha hjälp och tips i arbetet med metoden.

Under handledningen kommer du att få möjlighet att ta upp frågor gällande både gamla och pågående uppdrag. Du kommer även att få mer kunskap om det kognitiva förhållningssättet och hur man arbetar med olika beteenden. Förvänta dig ett strukturerat upplägg med fokus på de aktuella frågeställningarna och en bra pedagogik som förmedlar önskad kunskap till handledningsgruppen.

Antal deltagare: 3-8 personer

Innehåll

  • Vi bygger innehållet utifrån era behov och önskemål.
  • Ärendehandledning av enskilt- eller klassarbete.
  • Rådgivning och handledning av enskilt- eller klassarbete.
  • Hur man bemöter olika frågor om rePULSE från nätverk och andra intresserade.

Syfte med handledningen

  • Få ny motivation och energi till att använda rePULSE metoden i ditt arbete.
  • Kunna arbeta med fler olika beteenden.
  • Kunna använda olika rePULSE material i ditt arbete.

KOSTNAD

Halvdag
4 000 kr exkl. moms
5 000 kr inkl. moms 
Handledarens resa och logi tillkommer

Heldag
8 000 kr exkl. moms
10 000 kr inkl. moms
Handledarens resa och logi tillkommer


Anmäl ditt intresse nedan