Våra utbildningar

Här kan du boka och hitta information om våra utbildningar i rePULSE. Boka din plats och få både kunskap och verktyg för att använda metoden i ditt yrke eller i din vardag.

Vi erbjuder därför flera olika utbildningar i rePULSE där du får de kunskaper och verktyg som krävs för att aktivt kunna använda metoden i ditt yrke eller din vardag

Förändring är möjlig

Förutsättningen för ett gott samarbete är att man själv har valt samarbetet och att det finns en vilja att förändra sig själv.

Vi är övertygade om att destruktiva beteenden i huvudsak är inlärda och att de därför även går att förändra om man bara får kunskap om hur man ska göra. Vi erbjuder därför flera olika utbildningar i rePULSE där du får de kunskaper och verktyg som krävs för att aktivt kunna använda metoden i ditt yrke eller din vardag.

rePULSE kan även beställas som uppdragsutbildningar.

Introduktion

Här kan du höra Gunilla berätta om utvecklingen av rePULSE®metoden

Spela videoklipp

rePULSE utbildningar

rePULSE® Påbyggnadskurs – För arbete i Klass

Aktuella datum

rePULSE® Grundkurs – För arbete i Klass

Aktuella datum

rePULSE® Grundkurs – För arbete En och En

Aktuella datum

rePULSE® Steg 2 Fortsättning

Aktuella datum
Just nu finns det inga planerade datum för denna kurs.

rePULSE® Uppdateringsdag

Aktuella datum

rePULSE® Föräldraföreläsning

Aktuella datum
Just nu finns det inga planerade datum för denna kurs.

rePULSE® Skola (Licens för skolor)

Den här kursen är till för er som arbetar inom grundskola och gymnasium. Arbetsmaterialet är tänkt att var en hjälp till både barn och vuxna i skolan för att kunna hantera olika konfliktsituationer och öka förståelsen för varandra.

Uppsamlingsdag

Den här dagen är till för dig som har gått de två första kursdagarna på rePULSE® Grundkurs Steg 1 och av någon anledning inte kunnat delta på den tredje och sista dagen på kursen.
rePULSE® Grundutbildning

rePULSE® Grundutbildning är till för dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Liveutbildning Zoom
Fullbokad
22/8 + 23/8 + 22/10 Boka här
Malmö (Dag 3 via Zoom) 27/8 + 28/8 + 5/11 Boka här
Göteborg (Dag 3 via Zoom) 3/9 + 4/9 + 12/11 Boka här
Stockholm (Dag 3 via Zoom) 26/9 + 27/9 + 10/12 Boka här
rePULSE® Grundutbildning Webb

rePULSE® Grundkurs Webbutbildning är till för dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina känslor, tankar och beteenden.

Boka webbutbildning här!
rePULSE® Påbyggnadsutbildning Klass

Den här utbildningen är till för dig som har gått rePULSE Grundutbildning och arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola eller gymnasium.

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Liveutbildning Zoom 12/9 + 13/9 Boka här
rePULSE® Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd

Den här utbildningen är till för dig som har gått rePULSE Grundutbildning och vill arbeta med rePULSE för föräldrar.

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Liveutbildning Zoom 24/9 + 25/9 Boka här
rePULSE® Uppdateringsdag

Var det länge sedan du gick rePULSE® Grundutbildning / Steg 1? Vill du uppdatera dina kunskaper och ditt kursmaterial så kan du anmäla dig till en uppdateringsdag.

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Liveutbildning Zoom 3/10 Boka här
rePULSE® Uppdateringsdag Klass

Var det länge sedan du gick rePULSE® Påbyggnadsutbildning för Klass? Vill du uppdatera dina kunskaper och ditt kursmaterial så kan du anmäla dig till en uppdateringsdag.

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Liveutbildning Zoom 8/3 Boka här
rePULSE® Föräldraföreläsning

Den här föreläsningen är till för dig som vill lära dig mer om barn och ungdomars beteenden och mognadsutveckling.

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Just nu finns det inga planerade datum för denna kurs.
rePULSE® Pågående utbildningar

Läs mer om kursen >
Aktuella datum
Liveutbildning Zoom 20/2 + 21/2 + 7/5 Boka här
Stockholm / Dag 3 via Zoom 13/3 + 14/3 + 4/6 Boka här
Liveutbildning Zoom 11/4 + 12/4 + 3/6 Boka här
Liveutbildning Zoom 29/5 + 30/5 + 11/9 Boka här
rePULSE® Handledning

Handledningen är till för arbetsgrupper som har gått rePULSE grundutbildning och vill ha hjälp och tips i arbetet med metoden.

Läs mer eller kontakta oss för bokning

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Fysisk uppdragsutbildning

Antal deltagare: 10-20 personer
Ni ansvarar för: anskaffa lokal, administration, kursledarens kostnad för resa och logi. 

Uppdragsutbildning via Zoom

Antal deltagare: 10-20 personer
Ni ansvarar för: administration

Intresseanmälan uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Uppdrags-utbildning

Fysisk uppdragsutbildning

Antal deltagare: 10-20 personer
Ni ansvarar för:

  • Anskaffandet av lokal
  • Administration
  • Kursledarens kostnad för resa och logi

Uppdragsutbildning via Zoom

Antal deltagare: 10-20 personer
Ni ansvarar för:

  • Administration

Intresseanmälan uppdragsutbildning

Vanliga frågor

Nej det krävs inga förkunskaper för att delta på våra utbildningar. Men för att delta på någon av våra påbyggnadsutbildningar behöver du först ha gått Grundutbildningen i rePULSE®.

Nej, men desto fler samtal ni har hunnit med desto större behållning får du av dagen.

Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad utbildning så ska detta meddelas via e-post till info@repulse.se snarast möjligt och kunna intygas med läkarintyg.

Om du vill överlåta din kursplats till någon annan ska detta meddelas via e-post senast 7 dagar innan utbildningens start mot en kostnad av 200 kr då kursmaterialet är personligt. När du meddelar oss om överlåtelsen ska du även uppge den nya kursdeltagarens namn och adress.

Varför välja rePULSE?

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

Skräddarsys utifrån varje person

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi därför alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov för att uppnå bästa möjliga resultat.

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

Samarbete på högsta nivå

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0