rePULSE® Handledning

Handledningen är till för arbetsgrupper som har gått grundutbildningen i rePULSE® och vill ha hjälp och tips i arbetet med metoden.

Under handledningen kommer du att få möjlighet att ta upp frågor gällande både gamla och pågående uppdrag. Du kommer även att få mer kunskap om det kognitiva förhållningssättet och hur man arbetar med olika beteenden. Förvänta dig ett strukturerat upplägg med fokus på de aktuella frågeställningarna och en bra pedagogik som förmedlar önskad kunskap till handledningsgruppen.

Antal deltagare: 3-8 personer

Vill du veta mer? Läs mer om kursen längre ner på sidan.

Kursinformation
Innehåll

  • Vi bygger innehållet utifrån era behov och önskemål.
  • Ärendehandledning av enskilt- eller klassarbete.
  • Rådgivning och handledning av enskilt- eller klassarbete.
  • Hur man bemöter olika frågor om rePULSE® från nätverk och andra intresserade.

Syfte med handledningen

  • Få ny motivation och energi till att använda rePULSE®metoden i ditt arbete.
  • Kunna arbeta med fler olika beteenden.
  • Kunna använda olika rePULSE®material i ditt arbete.

För offert vänligen kontakta

info@repulse.se

Intresseanmälan

    SHOPPING BAG 0