rePULSE® Föräldraföreläsning

Den här föreläsningen är till för dig som vill lära dig mer om barn och ungdomars beteenden och mognadsutveckling.

Efter föreläsningen kommer du att:
• förstå ditt eget och ditt barns beteende bättre
• vara bättre rustad att möta aggressiva och inåtvända barn
• kunna stödja ditt barns i sin mognadsutveckling
• ha kunskap om hur man tränar på Sociala Färdigheter och Impulskontroll

Under föreläsningen kommer vi att prata om

rePULSE®metodens förhållningssätt samt om hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden är grundläggande för en god kommunikation.
Kurstillfällen
Digitalt via Zoom 23 mar. 2021 Läs mer