rePULSE® Föräldraföreläsning

Den här föreläsningen är till för dig som vill lära dig mer om barn och ungdomars beteenden och mognadsutveckling.

Efter föreläsningen kommer du att:
• förstå ditt eget och ditt barns beteende bättre
• vara bättre rustad att möta aggressiva och inåtvända barn
• kunna stödja ditt barns i sin mognadsutveckling
• ha kunskap om hur man tränar på Sociala Färdigheter och Impulskontroll

Under föreläsningen kommer vi att prata om

rePULSE®metodens förhållningssätt samt om hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden är grundläggande för en god kommunikation.
Kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen för denna kurs att anmäla sig till just nu.