rePULSE® Grundkurs – För arbete i Klass

Den här kursen är till för dig som inte har några tidigare kunskaper i rePULSE® och som har som avsikt att arbeta med rePULSE® i Klass inom förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper inom rePULSE ® och lära dig att arbeta med metoden i klass för att öka elevernas förståelse både för sina egna och andras beteenden. Kunskaper som även är effektiva i arbetet mot mobbning och andra kränkande beteenden.

Studielängd: Kursen innefattar tre dagar (2+1) samt arbete med en klass.

Att arbeta med rePULSE® i klassen
I kursmaterialet som ingår (reMANGA) får du tillgång till olika övningar och hjälpmedel för 10 strukturerade lektioner. Det för att du direkt efter de två första kursdagarna ska kunna påbörja arbetet med en klass. Tanken är att ni ska ha en lektion i veckan i 10 veckor. Du kommer under arbetet med din första klass att lämna in rapporter efter varje lektion.

Handledning:
Du kommer att ha tillgång till personlig handledning via mail och telefon under hela kursperioden.

Kursintyg
För att få ett kursintyg krävs att du har deltagit alla tre kursdagarna, arbetat med en klass
samt lämnat in rapporter under arbetets gång.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper i rePULSE®metodens förhållningssätt och arbetsmetodik
  • Hur man arbetar med rePULSE ® i klassen.
  • Koncentrationsövningar speciellt framtagna för barn och ungdomar.
  • Genomgång av hur du använder de olika redskapen i klassrummet.
  • Stress- och känslohantering för barn och vuxna.

Syfte med kursen

  • Öka gemenskapen och förståelsen för varandra i klassen.
  • Kommunicera med dina elever på ett bättre sätt.
  • Få kunskap och verktyg för att lära dina elever att förstå sig själva.
  • Bli bättre rustad för att förebygga och hantera mobbning.
  • Förbättra elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar.

Kostnad

Öppen Kurs

8500 kr exkl. moms

10625 kr inkl. moms

Kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen för denna kurs att anmäla sig till just nu.
Allmänna Villkor

Anmälan & Bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via hemsidan.
I samband med kursanmälan skickas automatiskt en bekräftelse via e-post.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun så glöm inte att ange referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i kurspriset. Lunch ingår ej.

Återbud & Ombokning
Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad kurs så ska detta meddelas via e-post till info@repulse.se snarast möjligt och kunna intygas med läkarintyg.
Du har sedan möjlighet att anmäla dig till ett annat kurstillfälle inom ett år mot en tillkommande administrativ kostnad av 500 kr.
För dig som missar kursdag 3 så finns det ett uppsamlingstillfälle per termin på vårt kontor i Göteborg.
Vid övrig ombokning skall det ske skriftligt via mejl senast 1 månad innan kursstart, annars debiteras hela kursavgiften.

Avbokning & Överlåtelse av kursplats
All avbokning skall ske skriftligt via e-post. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften, om avbokning görs dessförinnan debiteras halva kursavgiften.
Det går bra att överlåta kursplatsen till en annan person vid överenskommelse utan extra kostnad om detta meddelas innan kursstart.

Kurslitteratur & Kursintyg
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kurslitteratur utöver det du får på USB får absolut inte kopieras.
Efter en fullföljd kurs erhålls ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Inställd kurs & Byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs varvid alla anmälda kursdeltagare har rätt att boka om till annat kurstillfälle alternativt få inbetalda kursavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder att byta ut angiven kursledare.