rePULSE® Webbutbildning Grund

Den här webbutbildningen är till för dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina känslor, tankar och beteenden.

Under webbutbildningen kommer du att få lära dig de grundläggande kunskaperna i rePULSE®metoden och hur man arbetar med den för att lära andra att hantera sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt. Du kommer även få vårt grundarbetsmaterial för att kunna påbörja ditt arbete med egen elev.

I din egen takt
Precis som den fysiska Grundkursen så innefattar rePULSE® Grundkurs Webbutbildning både teoretiska och praktiska moment. Du bestämmer själv din studietakt och kan på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna utifrån dina egna förutsättningar.

Studielängd:  rePULSE® Grundkurs Webbutbildning sträcker sig över 4 -12 månader där cirka 10 veckors praktiskt arbete med egen elev ingår.

Arbetsmaterial
I den webbaserade grundutbildningen finns allt arbetsmaterial som du behöver att ladda ned. Det ingår en instruktionsbok på PDF, samt ett obegränsat antal arbetsbok GRUND som man laddar ner och skriver ut från vår Medlemssida. Efter avslutad kurs kommer du att kunna beställa allt övrigt material som finns i vår butik.

Vill du veta mer? Läs mer om kursen längre ner på sidan.

Kursinformation

Att arbeta med egna elever
När du arbetar med egna elever använder du vår digitala grundarbetsbok som innehåller strukturerat underlag för 10 samtal. Du kan under perioden välja att arbeta med antingen en eller flera elever. Efter avslutat arbete med egen elev skickar du in en utvärdering till oss.

Handledning:
Du kommer att ha tillgång till personlig handledning via e-post eller telefon under hela perioden dit du kan vända dig om du har några frågor.

Kursintyg
För att erhålla ett kursintyg krävs det att du har gjort alla delprov, arbetat med egen elev, avlagt slutligt test samt skickat in en utvärdering.

Kostnad

Webbutbildning

6800 kr exkl. moms   (8500 kr inkl. moms)

Kursinnehåll

  • rePULSE®metodens bakgrund, förhållningssätt och arbetsmetodik.
  • Hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag.
  • Innebörden och betydelsen av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter.
  • Genomgång av det grundläggande arbetsmaterialet och hur det används i arbetet med egna elever.

Kursupplägg

Del 1- Voffor gör di på detta viset
Del 2- Våra grundläggande behov
Del 3- Ett bra förhållningssätt
Del 4- Triaden som förklarar det mesta
Del 5- Träna din egen impulskontroll
Del 6- Arbetsboken

Del 1-4 innehåller information, teori och filmer m.m.
Del 5-6 innehåller både eget praktiskt arbete och arbete med egen elev.

Syfte med kursen

  • Få en större insikt kring det ditt egna förhållningssätt.
  • Kunna bemöta problematiska beteenden med en större förståelse.
  • Få tillgång till konkreta och välfungerande verktyg som underlättar arbetet med egna elever.
  • Känna mer motivation och entusiasm i ditt arbete.
  • Skapa bättre relationer i din yrkesroll eller ditt privatliv.

SHOPPING BAG 0