rePULSE® Grundutbildning Webb

Den här utbildningen är till för dig som i ditt arbete möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden. Du kommer att få lära dig de grundläggande kunskaperna i den manualbaserade rePULSE metoden, och hur man arbetar med den för att kunna hjälpa andra att hantera sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt.

I rePULSE Grundutbildning Webb får du lära dig:

 • rePULSE metodens bakgrund, förhållningssätt och arbetsmetodik
 • hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag
 • innebörden av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter
 • hur det manualbaserade arbetsmaterialet rePULSE GRUND används i praktiken

Vill du veta mer? Läs mer om kursen längre ner på sidan.

Kursinformation

Behörighet:
För att gå rePULSE Grundutbildning Webb krävs inga förkunskaper.

Upplägg:
Du får inloggningsuppgifter till vår utbildningsportal där du sedan genomför den teoretiska delen av utbildningen i din egen takt. Den teoretiska delen består av interaktiva föreläsningar och läsuppgifter som blir tillgängliga allt eftersom du öppnar dem och tar del av innehållet. För att ta dig vidare i utbildningen behöver du genomföra och få godkänt på ett antal deltester. Du navigerar lätt igenom utbildningen och kan alltid gå tillbaka till ett moment när du genomfört det. Du kommer också att träna metoden i praktiken under tio veckor. Utbildningstiden motsvarar ca 50 timmar inklusive den praktiska delen.

Handledning:
Du kommer att ha tillgång till personlig handledning via mail eller telefon under hela utbildningstiden.

Intyg
För att bli klar med rePULSE Grundutbildning Webb och få ett intyg som bevis på ditt deltagande krävs det att du:

 • blir klar med utbildningen inom 6 månader från den dag du fått dina inloggningsuppgifter
 • har tagit del av alla föreläsningar och blivit godkänd på de tester som finns i utbildningen
 • har läst boken ”Det var ingen som frågade”
  har genomfört rePULSE metoden tillsammans med någon (informationsträff + 10 träffar)
 • har skickat in en utvärdering från den du arbetat tillsammans med

Efter rePULSE Grundutbildning Webb
Efter genomförd och godkänd utbildning får du:

 • rätt att använda rePULSE metoden med tillhörande arbetsmaterial rePULSE GRUND (Arbetsbok och Instruktionsbok)
 • obegränsad upplaga av Arbetsbok GRUND som du själv skriver ut och som kan användas med personer i alla åldrar
 • möjlighet att gå påbyggnadsutbildningar för att kunna använda rePULSE i skolklasser och föräldragrupper
 • köpa och använda särkilt utformat arbetsmaterial för barn, ungdom, missbruk, kriminalitet m.m
 • inloggning med BankID till rePULSE Medlemssida där du har obegränsad tillgång till arbetsmaterial GRUND, information, uppdateringar och extraövningar
  support gällande metod och teknik när du själv behöver det

Klicka här för att boka

Kostnad

Webbutbildning

10200 kr exkl. moms   (12750 kr inkl. moms)

Allmänna Villkor


Anmälan & Bekräftelse


Anmälan är bindande och görs när du köper en utbildningsplats via rePULSE webbutik.
I samband med anmälan skickas automatiskt en bekräftelse via mail.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan/i webbutiken är exkl. moms om ej annat angivits.
Utbildningsavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun krävs referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i priset vid fysisk utbildning (Ej Zoom/webbutbildning).

Ej slutförd utbildning inom 6 månader
Om utbildningen inte är slutförd inom 6 månader avregistreras du både från utbildningen och Medlemssidan. Du behöver då betala en ny kursavgift om du önskar återuppta utbildningen.

Ångerrätt, Avbokning & Överlåtelse av utbildningsplats
För ångerrätt vid köp av vår webbutbildning gäller andra villkor än vid köp av utbildningsplatser via zoom eller fysisk utbildning.
Eftersom vår webbutbildning levereras digitalt gäller inte den vanliga ångerrätten på 14 dagar. Undantag från ångerrätten gäller en förseglad ljud/bildupptagning alternativt ett förseglat datorprogram så som onlineprogram. När förseglingen har brutits av konsumenten gäller inte ångerrätten, vilket sker när du använder din inloggning till vår utbildningsportal. Ångerrätten för rePULSE Grundutbildning Webb gäller endast om din inloggning inte är aktiverad. Om du väljer att avbryta eller återta din anmälan för rePULSE Grundutbildning Webb inom 14 dagar efter anmälan och du inte använt din inloggning, har du rätt att återfå hela den avgift du erlagt, undantaget en administrativ kostnad om 500 kr. Överlåtelse av utbildningsplats tillåts förutsatt att du inte använt din inloggning till portalen eller mottagit någon kursdokumentation. Vid överlåtelse av utbildningsplats tillkommer en administrativ avgift om 500 kr. All nyttjande av ångerrätt, avbokning eller överlåtelse av utbildningsplats meddelas skriftligen via mail.


Kurslitteratur

Kursmaterial och kurslitteratur som ingår i utbildningsavgiften:

 • boken ”Det var ingen som frågade”
 • 1 st Instruktionsbok för rePULSE GRUND
 • kursdokumentation i form av övningar och åhörarbilder
 • 2 st Informationsfoldrar
 • tillgång till rePULSE Medlemssida

Om du mottagit kurslitteratur enligt ovan och avbokar eller överlåter din utbildningsplats är du skyldig att omgående returnera försändelsen till rePULSE. Icke returnerade försändelser i de fall som beskrivits debiteras en avgift om 25% av utbildningsavgiften. 
Kurslitteratur eller arbetsmaterial får absolut inte kopieras eller överlåtas. Undantaget är boken ”Det var ingen som frågade” som får överlåtas men inte kopieras.

Inställd Utbildning & Byte av utbildare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning varvid alla anmälda deltagare har rätt att boka om till annat utbildningstillfälle alternativt få inbetalda utbildningsavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven utbildare (gäller ej rePULSE Grundutbildning Webb).

SHOPPING BAG 0