rePULSE® Påbyggnadskurs – För arbete i Klass

Den här kursen är till för dig som har gått rePULSE® Steg 1 Grundkurs och arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola eller gymnasie.

Under kursen kommer du att få fördjupa dina kunskaper inom rePULSE® och lära dig hur man arbetar med metoden i helklass för att öka elevernas förståelse för sina egna och andras tankar, känslor och beteenden. Kunskaper som även är effektiva i arbetet med att både förebygga och hantera mobbning samt andra kränkande beteenden.

Studielängd: Kursen innefattar två kursdagar samt arbete med egna elever.

Kursintyg: För att erhålla ett kursintyg krävs det att du deltagit vid båda kursdagarna, arbetat med en klass och lämnat in regelbundna rapporter under arbetets gång.

Att arbeta med rePULSE® i klassen
För att du efter de två kursdagarna ska kunna påbörja ditt arbete så ingår allt reMANGA material. I det får du tillgång till olika övningar och andra hjälpmedel samt en tydlig struktur för hur du ska lägga upp arbetet. Du kommer under perioden regelbundet lämna in rapporter.

Handledning
Du kommer under hela perioden att ha tillgång till handledning via e-post eller telefon dit du kan vända dig om du har några frågor.

Kursinnehåll

  • Fördjupning i rePULSE®metodens arbetsmetodik och användning.
  • Hur man arbetar med rePULSE® i klassen.
  • Stress- och känslohantering för barn och vuxna.
  • Koncentrationsövningar speciellt framtagna för barn och ungdomar.
  • Genomgång av hur du använder de olika redskapen i klassrummet.

Syfte med kursen

  • Öka gemenskapen och förståelsen för varandra i klassen.
  • Kommunicera med dina elever på ett bättre sätt.
  • Få kunskap och verktyg för att lära dina elever att förstå sig själva.
  • Bli bättre rustad för att förebygga och hantera mobbning.
  • Förbättra elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar.

Kostnad

Öppen Kurs

6800 kr exkl. moms

8500 kr inkl. moms

Uppdragsutbildning

5400 kr exkl. moms

6750 kr inkl. moms

Kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen för denna kurs att anmäla sig till just nu.
Allmänna Villkor

Anmälan & Bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via hemsidan.
I samband med kursanmälan skickas automatiskt en bekräftelse via e-post.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun så glöm inte att ange referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i kurspriset. Lunch ingår ej.

Återbud & Ombokning
Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad kurs så ska detta meddelas via e-post till info@repulse.se snarast möjligt och kunna intygas med läkarintyg.
Du har sedan möjlighet att anmäla dig till ett annat kurstillfälle inom ett år mot en tillkommande administrativ kostnad av 500 kr.
För dig som missar kursdag 3 så finns det ett uppsamlingstillfälle per termin på vårt kontor i Göteborg.
Vid övrig ombokning skall det ske skriftligt via mejl senast 1 månad innan kursstart, annars debiteras hela kursavgiften.

Avbokning & Överlåtelse av kursplats
All avbokning skall ske skriftligt via e-post. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften, om avbokning görs dessförinnan debiteras halva kursavgiften.
Det går bra att överlåta kursplatsen till en annan person vid överenskommelse utan extra kostnad om detta meddelas innan kursstart.

Kurslitteratur & Kursintyg
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kurslitteratur absolut inte kopieras om inte annat anges.
Efter en fullföljd kurs erhålls ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Inställd kurs & Byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs varvid alla anmälda kursdeltagare har rätt att boka om till annat kurstillfälle alternativt få inbetalda kursavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder att byta ut angiven kursledare.