rePULSE® Skola (Licens för skolor)

Den här kursen är till för er som arbetar inom grundskola och gymnasium. Vi ägnar mycket tid åt att reda ut konflikter mellan eleverna och vi försöka hjälpa dem att hitta ett bra förhållningssätt till varandra. Flera av de mål som Skolverket satt upp för skolans normer och värden passar väl ihop med de kunskaper man får genom en rePULSE®kurs. Målet är att eleverna ska öva sig i att kunna lösa sina konflikter på egen hand. Genom att arbeta på ett strukturerat och konkret sätt ger vi eleverna de kunskaper de behöver för att de själva kunna lösa konflikter de hamnar i.

Under kursen kommer ni att få lära er: hur man arbetar med metoden i helklass för att öka elevernas förståelse för sina egna och andras tankar, känslor och beteenden. Kunskaper som är effektiva i arbetet både med att förebygga och hantera konflikter genom att öka elevernas kunskaper i Sociala Färdigheter, Känslokunskap och Avslappning.

Vill du veta mer? Läs mer om kursen längre ner på sidan.

Kursinformation

Licens: Licensen riktar sig till hela skolan för att arbetslaget ska få ett gemensamt förhållningssätt. Kursen inleds med en halvdags föreläsning för all skolpersonal med tyngdpunkt på rePULSE® Förhållningssätt. Den andra halvan av dagen är för de pedagoger som aktivt kommer att arbeta med materialet i klassen. Minst en person i arbetsgruppen ska ha gått rePULSE® Steg 1 Grundkurs alt. rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En.

Licensperiod: Två terminer – 20 veckor: 10 veckor per termin, en lektion per vecka.

Handledning: Det ingår 2 webbaserade handledningstillfällen per termin. Utöver det erbjuds tillgång till personlig handledning via e-post och telefon under licensperioden, dit du kan vända dig om du har frågor.

Kursinnehåll

 • Manual för 2 terminers strukturerade lektioner, 10 lektioner/termin
 • Sociala Färdigheter med tillhörande frågeställningar för konflikthantering
 • Avslappnings- och koncentrationsövningar speciellt framtagna för eleverna
 • Stress- och Känslokunskap
 • Genomgång av de olika redskapen för arbetet
 • rePORT – App för dokumentation av egna händelser

Syfte med kursen

 • Fördjupade kunskaper i rePULSE®metodens arbetsmetodik och användning
 • Kommunicera med era elever på ett bättre sätt
 • Få verktyg för att hjälpa eleverna att förstå sig själva och hantera konflikter
 • Öka gemenskapen och förståelsen för varandra i klassen
 • Förbättra elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar
 • Öka elevernas självkänsla och välmående

Intresseanmälan

  SHOPPING BAG 0