rePULSE® Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd

Vi på rePULSE är stolta över att nu kunna erbjuda en utbildning för föräldrastöd!
Att vara förälder är ett mycket viktigt arbete – barn behöver stöd för att kunna fungera i samhället.

Den här utbildningen är till för dig som har gått rePULSE Grundutbildning och arbetar med föräldrar.

Under utbildningen kommer du fördjupa dina kunskaper i rePULSE och lära dig hur man arbetar med metoden i föräldragrupper för att öka förståelsen för sina egna och andras tankar, känslor och beteenden.

Studielängd: Två dagar samt praktiskt arbete med föräldrastöd

Intyg: För att erhålla ett intyg krävs det att du deltagit vid båda kursdagarna, arbetat med föräldrastöd och lämnat in regelbundna rapporter under arbetets gång.

 

Vill du veta mer? Läs mer om kursen längre ner på sidan.

Kurstillfällen
Aktuella Datum
Liveutbildning Zoom 24/9 + 25/9 Boka här
Kursinformation

Att arbeta med rePULSE Föräldrastöd
För att du efter de två kursdagarna ska kunna påbörja ditt arbete så ingår material anpassat för arbete med föräldrar. I det får du tillgång till olika övningar och andra hjälpmedel samt en tydlig struktur för hur du ska lägga upp arbetet. Du kommer under perioden regelbundet lämna in rapporter.

Handledning
Du har fri tillgång till handledning via mail eller telefon.

Kostnad

Öppen Utbildning

8200 kr exkl. moms   (10250 kr inkl. moms)

Innehåll

  • Fördjupning i rePULSE metodens arbetsmetodik och användning
  • Hur du lägger upp arbetet med rePULSE Föräldrastöd
  • Stress- och känslohantering
  • Koncentrationsövningar
  • Genomgång av hur du använder olika redskap i samtalen

Kunskaper som föräldrar får med sig

  • Hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag
  • Innebörden och betydelsen av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter
  • Hur känslor, tankar och beteenden är kopplade till varandra
  • Hur de kan hitta nya strategier och sätt att bemöta och hantera utmaningar de ställs inför med barnen
  • Föräldrarna ska också ha fått en större insikt kring sitt eget förhållningssätt och kunna bemöta barnens beteenden med större förståelse

Allmänna Villkor

Anmälan & Bekräftelse
Anmälan är bindande och görs via hemsidan.
I samband med anmälan skickas automatiskt en bekräftelse via e-post.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun så glöm inte att ange referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i kurspriset. Lunch ingår ej.

Återbud & Ombokning
Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad utbildning så ska detta meddelas via e-post till info@repulse.se snarast möjligt och kunna intygas med läkarintyg.
Du har sedan möjlighet att anmäla dig till ett annat kurstillfälle inom ett år mot en tillkommande administrativ kostnad av 500 kr.
Övrig ombokning ska ske skriftligt via mejl senast 1 månad innan utbildningens start, annars debiteras hela kursavgiften.

Avbokning & Överlåtelse av kursplats
All avbokning ska ske skriftligt via e-post. Vid avbokning senare än 2 veckor innan utbildningens start debiteras hela kursavgiften, om avbokning görs dessförinnan debiteras halva kursavgiften.
Det går bra att överlåta kursplatsen till en annan person vid överenskommelse utan extra kostnad om detta meddelas innan utbildningens start.

Kurslitteratur & Intyg
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kurslitteratur får absolut inte kopieras om inte annat anges.
Efter en fullföljd utbildning erhålls ett intyg som bevis på ditt deltagande.

Inställd utbildning & Byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning varvid alla anmälda kursdeltagare har rätt att boka om till annat kurstillfälle alternativt få inbetalda kursavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven kursledare.

SHOPPING BAG 0