rePULSE® Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd

Den här utbildningen är till för dig som har gått rePULSE Grundutbildning och vill lära dig använda metoden i arbete med föräldragrupper.

OBS! Utbildningen är personlig – man har inte rätt att dela platsen med någon annan. Arbetsmaterial får enbart användas av personer som gått rePULSE Grundutbildning och Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd. Materialet är upphovsrättsskyddat (Copyright) och får inte kopieras eller distribueras utan tillstånd.

 

Vill du veta mer? Läs mer om kursen längre ner på sidan.

Kurstillfällen
Aktuella Datum
Liveutbildning Zoom 24/9 + 25/9 Boka här
Kursinformation

rePULSE Föräldrastöd är ett förebyggande stöd för alla föräldrar som vill förstå sitt eget och sina barns beteenden bättre, vill kunna kunna stödja barn i sin mognadsutveckling samt få veta hur man kan träna upp Sociala Färdigheter och Impulskontroll.

rePULSE Föräldrastöd ger föräldrar kunskap om sin egen och sina barns emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och stärker föräldrarnas sociala nätverk. Efter genomgången utbildning leder du föräldragrupper där föräldrar hjälper och stöttar varandra genom grupparbeten och diskussioner som utgår ifrån föräldrarnas egna erfarenheter.

I rePULSE Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd får du lära dig:

 • Hur du använder rePULSE metodens förhållningssätt och arbetsmetodik på gruppnivå i en föräldragrupp
 • Stress- och känslohantering för barn och vuxna
 • Koncentration- och avslappningsövningar
 • Hur det manualbaserade materialet rePULSE Föräldrastöd används i praktiken

Behörighet:
För att gå rePULSE Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd krävs att du genomfört och har intyg från rePULSE Grundutbildning samt att du arbetat aktivt med rePULSE individuellt.

Upplägg:
Utbildningen omfattar 2 heldagar teori samt praktiskt arbete med metoden i en föräldragrupp. Du börjar med två dagars teoretisk genomgång av materialet för att sedan träna metoden i praktiken under minst 10 veckor.

Handledning:
Du kommer att ha tillgång till personlig handledning via mail och telefon under hela utbildningstiden.

Intyg
För att bli klar med rePULSE Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd och få ett intyg krävs att du:

 • Fullgör din utbildning inom 1 år från din första utbildningsdag
 • Har deltagit under båda utbildningsdagarna och max 1,5 h frånvaro sammanlagt
 • Har genomfört rePULSE metoden i en Föräldragrupp (Introduktion + 10 träffar)
 • Skickat in utvärdering

Efter rePULSE Påbyggnadsutbildning Föräldrastöd
Efter genomförd och godkänd utbildning får du:

 • Rätt att använda rePULSE metoden som är särskilt utformad för arbete i en föräldragrupp
 • Obegränsad upplaga av material i form av bilagor och arbetsuppgifter som du själv skriver ut inför varje träff
 • Inloggning till rePULSE Portal där du hittar allt material du behöver till gruppträffarna – bildspel, ljudfiler, avslappningsövningar, bilagor m.m.
 • Support gällande metod och teknik vid behov
Kostnad

Öppen Utbildning

8200 kr exkl. moms   (10250 kr inkl. moms)

Allmänna Villkor

Anmälan & Bekräftelse
Anmälan är bindande och görs via hemsidan.
I samband med anmälan skickas automatiskt en bekräftelse via mail.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej annat angivits.
Utbildningsavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun så glöm inte att ange referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i priset vid fysisk utbildning. Lunch ingår ej.

Ombokning vid sjukdom
Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad utbildning så ska detta meddelas via mail till info@repulse.se snarast möjligt och kunna styrkas med läkarintyg. Du har sedan möjlighet att anmäla dig till ett annat utbildningstillfälle eller utbildningsdag inom ett år mot en administrativ kostnad om 500 kr.
Övrig ombokning sker skriftligen via mail mot en administrativ avgift om 500 kr.

Avbokning & Överlåtelse av utbildningsplatsplats
All avbokning ska ske skriftligt via mail. Vid avbokning senare än 2 veckor innan utbildningens startdatum debiteras hela utbildningsavgiften. Vid avbokning dessförinnan debiteras halva utbildningsavgiften.
Överlåtelse av utbildningsplats tillåts förutsatt att detta meddelas skriftligen via mail senast 14 dagar innan utbildningens startdatum. Vid överlåtelse av utbildningsplats tillkommer en administrativ avgift om 500 kr.

Kurslitteratur
Kursmaterial och kurslitteratur som ingår i utbildningsavgiften :

 • 1 st instruktionsbok för rePULSE Föräldrastöd
 • Kursdokumentation med övningar och åhörarbilder

Om du mottagit kurslitteratur enligt ovan och avbokar eller överlåter din utbildningsplats så är du skyldig att omgående returnera försändelsen till rePULSE. Du står då för returfrakten. Vid icke returnerade försändelser (i de fall som beskrivits) debiteras en avgift om 25% av utbildningskostnaden.
Kurslitteratur och arbetsmaterial får absolut inte kopieras eller överlåtas.

Inställd utbildning & Byte av utbildare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning varvid alla anmälda deltagare har rätt att boka om till annat utbildningstillfälle alternativt få inbetalda utbildningsavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven utbildare.

SHOPPING BAG 0