Uppsamlingsdag

Uppsamlingsdagen är till för dig som har gått de två första kursdagarna på rePULSE® Grundkurs Steg 1 och av någon anledning inte kunnat delta på den tredje och sista kursdagen.

Under dagen kommer du att få repetera och uppdatera dag 1 och 2. Du kommer att få gå igenom och dela med dig av dina erfarenheter med rePULSE® tillsammans med de andra kursdeltagarna, samt få handledning i pågående rePULSE arbete. Du kommer också att få fördjupad kunskap i den sokratiska frågemetoden samt tillägg till grundmaterialet.

Studielängd: 1 kursdag med både teoretiska och praktiska moment.

Innehåll

  • Repetition av kunskaperna från dag 1 och 2.
  • Genomgång av erfarenheterna av rePULSE®arbetet.
  • Handledning i pågående rePULSE®arbete.

Syfte med uppsamlingsdagen

Ett av kraven för att få intyg på avklarad rePULSE®kurs och få tillgång till rePULSE® arbetsmaterial är att man har deltagit alla tre kursdagarna. Vi har därför skapat den här dagen för de personer som av någon anledning inte kunde närvara vid den sista kursdagen.

Kostnad

Öppen kursdag

400 kr exkl. moms

500 kr inkl. moms

Kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen för denna kurs att anmäla sig till just nu.