VÅRT TEAM

 

GUNILLA DOBRIN

Som skapare av rePULSE®metoden är Gunilla den som ansvarar för handledningen och håller i föreläsningar. Med ett outtröttligt engagemang har hon sedan år 2000 arbetat med att sprida metoden och utbildat över 7 000 personer i rePULSE® runtom hela Sverige.

Gunilla är i grunden terapeut med utbildning inom barn och ungdomspsykologi. Hon har ägnat snart 50 år åt att hjälpa barn och ungdomar med svårigheter av olika slag. Under hennes tid som behandlingsansvarig på en statlig institution började Gunilla i samarbete med ungdomarna där att utveckla grunden för rePULSE. Det är tack vare hennes orubbliga drivkraft som rePULSE® har blivit den framgångsrika arbetsmetod den är idag.

E-post: gunilla@repulse.se
Telefon: 070 379 68 49

PERNILLA DOBRIN

Pernilla har arbetat i företaget i flera år och är sedan 2016 VD och ekonomiansvarig för rePULSE AB. Pernilla har arbetat med människor och service i hela sitt liv och ansvar därför även för våra kundkontakter.

Innan Pernilla började på rePULSE AB arbetade hon som butikschef, personalansvarig och inköpare hos varumärken som Peak Performance, Nike, Esprit och Intersport. Ett annat företag som ligger henne varmt om hjärtat är IKEA där hon spenderat drygt 10 år av sitt yrkesliv. Pernilla älskar att få människor att trivas och utvecklas, något som hon fortsätter att göra här hos oss på rePULSE®.

E-post: pernilla@repulse.se
Telefon: 073 417 11 62

VÅRT TEAM

 

GUNILLA DOBRIN

Som skapare av rePULSE®metoden är Gunilla den som ansvarar för handledningen och håller i föreläsningar. Med ett outtröttligt engagemang har hon sedan år 2000 arbetat med att sprida metoden och utbildat över 6 000 personer i rePULSE® runtom hela Sverige.

Gunilla är i grunden terapeut med utbildning inom barn och ungdomspsykologi. Hon har ägnat snart 50 år åt att hjälpa barn och ungdomar med olika svårigheter. Under hennes tid som behandlingsansvarig på en statlig institution började Gunilla i samarbete med ungdomarna där att utveckla grunden för rePULSE. Det är tack vare hennes orubbliga drivkraft som rePULSE® har blivit den framgångsrika arbetsmetod den är idag.

E-post: gunilla@repulse.se
Telefon: 070 379 68 49

PERNILLA DOBRIN

Pernilla har arbetat i företaget i flera år och är sedan 2016 VD och ekonomiansvarig för rePULSE AB. Pernilla har arbetat med människor och service i hela sitt liv och ansvar därför även för våra kundkontakter.

Innan Pernilla började på rePULSE AB arbetade hon som butikschef, personalansvarig och inköpare hos varumärken som Peak Performance, Nike, Esprit och Intersport. Ett annat företag som ligger henne varmt om hjärtat är IKEA där hon spenderat drygt 10 år av sitt yrkesliv. Pernilla älskar att få människor att trivas och utvecklas, något som hon fortsätter att göra här hos oss på rePULSE®.

E-post: pernilla@repulse.se
Telefon: 073 417 11 62

THOMAS STAUBO

Thomas är den du möter när du beställer material hos oss. Han är dessutom den mest datakunnige och vår IT-tekniker. Förutom att vara utbildad kognitiv terapeut så är Thomas i grunden snickare och byggnadsingenjör.

Under hans år på olika byggarbetsplatser kom han i kontakt med unga som hade svårt att vara i skolan under dagarna och det var då han fick upp intresset för barn och ungdomar med olika former av svårigheter. Han har även arbetat inom skolan och på olika behandlingshem. Med Thomas alla kunskaper är han en ovärderlig tillgång för oss, oavsett om det gäller att renovera kontoret eller att uppdatera hemsidan.

E-post: thomas@repulse.se
Telefon: 070 773 11 82

 
 

SHANTI GUSTAFSSON

Shanti har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta inom socialtjänst med ungdomar, barn och familjer som på olika sätt behövt stöd för att utföra ett förändringsarbete – antingen i relation med andra eller i relation till sig själva. 2013 kompletterade Shanti den erfarenheten med en examen i Statsvetenskap. Hon arbetar idag med kvalitetsutveckling av socialtjänstens verksamheter på Gotland.

Förhållningssättet är ofta avgörande i kontakten med ungdomar som inte känt sig sedda, hörda eller tagna på allvar. Grundkursen i rePULSE® gick hon 2012 och upplevde direkt att rePULSE® inte bara förmedlade ett sådant avgörande förhållningssätt utan också kunde fylla de kunskapsluckor som många gånger fanns hos både barn, ungdomar och föräldrar.

Shanti är Utvecklingssamordnare, Föreläsare samt Kursledare för rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En och rePULSE® – För arbete i Klass.

E-post: shanti@repulse.se

ESPEN HAUKALI

Espen är vår rePULSE®utbildare i Norge som brinner för att hjälpa barn och ungdomar. Efter att själv ha gått en rePULSE®kurs hos Gunilla fastnade han för metoden och vidareutbildades till att själv få hålla kurser.

Espen har sedan dess blivit en otroligt viktig person för rePULSE® och ansvarar idag för all utbildning i Norge. Han arbetar även sedan 20 år tillbaka som miljöterapeut på Universitetssjukhuset i Stavanger. Espen är barnevernspedagog med vidareutbildning i ”Trening i kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter” och godkänd handledare och stödperson. Han har under många år också varit med och drivit ett barnhem i Indien som han regelbundet besöker.

E-post: espen@repulse.no

PER EBENFELDT

Per har arbetat med barn och unga inom socialtjänsten sedan 2001. I sitt yrke som fältsekreterare jobbar han nära polis och skola främst med unga lagöverträdare. Det innefattar även medling vid brott samt verkställande av ungdomstjänster. I Pers roll ingår mycket föräldrastöd båda enskilt och i grupp, och han föreläser om ungas nätvanor och sociala medier för skolor och föräldragrupper. 

Per gick rePULSE® Steg 1 Grundkurs 2003 och Steg 2 i klass 2019. Han brinner för metoden och har sedan dess haft den som ett dagligt verktyg i sitt arbete . Per har hittills hunnit arbeta med över 200 barn och ungdomar och anser att styrkan med rePULSE®metoden är att den fungerar!

Per är Föreläsare och Kursledare för rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En och rePULSE® Skola. 

E-post: per@repulse.se

ANNA THIMBERG

Anna är utbildad grundskollärare för åk 4-9 och specialpedagog. I över 13 år har hon huvudsakligen undervisat elever i särskild undervisningsgrupp och hon är sedan några år tillbaka verksam som specialpedagog på en åk 7-9 skola. Grundkursen i rePULSE® gick hon 2013 och Steg 2 i klass 2014.

rePULSE® förhållningssätt sitter i ryggmärgen på Anna och är något hon använder dagligen i möten med andra människor – inte minst i de viktiga individuella samtalen med barn och ungdomar. För Anna bidrar arbetet med rePULSE® till att uppfylla det som i lagen beskrivs som skolans uppdrag. I skollagen 4 § står det bl.a. ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

Anna är Kursledare för rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En. 

THOMAS STAUBO

Thomas är den du möter när du beställer material eller anmäler dig till en kurs hos oss. Han är dessutom den mest datakunnige och vår IT-tekniker.  Förutom att vara utbildad kognitiv terapeut så är Thomas i grunden snickare och byggnadsingenjör.

Under hans år på olika byggarbetsplatser kom han i kontakt med unga som hade svårt att vara i skolan under dagarna och det var då han fick upp intresset för barn och ungdomar med olika former av svårigheter. Han har även arbetat inom skolan och på olika behandlingshem. Med Thomas alla kunskaper är han en ovärderlig tillgång för oss, oavsett om det gäller att renovera kontoret eller att uppdatera hemsidan.

E-post: thomas@repulse.se
Telefon: 070 773 11 82

ANNICA LINDSTEDT

Annica är sälj- & marknadsansvarig hos oss och tar även hand om vår företagshälsovård. Hon arbetar nära ihop med Pernilla i det dagliga arbetet med att vårda befintliga kundrelationer samt hitta nya.

De senaste 13 åren har Annica bott utomlands och drivit ett eget företag inom idrotts- och skaderehabilitering. Innan dess arbetade hon med försäljning för bl.a. ECCO och varumärket GORE-TEX®. Före det har Annica, förutom spelat tennis på elitnivå, arbetat som landslagstränare på Svenska tennisförbundet för flickor 12-14 år. Även idag brinner hon för att hjälpa barn och ungdomar och gör så genom sitt arbete som fotbollstränare i en Göteborgsklubb. Annica är övertygad om att fysik aktivitet är en stor bidragande orsak till en god mental hälsa.

E-post: annica@repulse.se
Telefon: 079 334 79 91

ESPEN HAUKALI

Espen är vår rePULSE®utbildare i Norge som brinner för att hjälpa barn och ungdomar. Efter att själv ha gått en rePULSE®kurs hos Gunilla fastnade han för metoden och vidareutbildades till att själv få hålla kurser.

Espen har sedan dess blivit en otroligt viktig person för rePULSE® och ansvarar idag för all utbildning i Norge. Han arbetar även sedan 20 år tillbaka som miljöterapeut på Universitetssjukhuset i Stavanger. Espen är barnevernspedagog med vidareutbildning i ”Trening i kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter” och godkänd handledare och stödperson. Han har under många år också varit med och drivit ett barnhem i Indien som han regelbundet besöker.

E-post: espen@repulse.no

SHANTI GUSTAFSSON

Shanti har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta inom socialtjänst med ungdomar, barn och familjer som på olika sätt behövt stöd för att utföra ett förändringsarbete – antingen i relation med andra eller i relation till sig själva. 2013 kompletterade Shanti den erfarenheten med en examen i Statsvetenskap. Hon arbetar idag med kvalitetsutveckling av socialtjänstens verksamheter på Gotland.

Förhållningssättet är ofta avgörande i kontakten med ungdomar som inte känt sig sedda, hörda eller tagna på allvar. Grundkursen i rePULSE® gick hon 2012 och upplevde direkt att rePULSE® inte bara förmedlade ett sådant avgörande förhållningssätt utan också kunde fylla de kunskapsluckor som många gånger fanns hos både barn, ungdomar och föräldrar.

Shanti är kursledare för rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En.

E-post: shanti@repulse.se

PER EBENFELDT

Per har arbetat med barn och unga inom socialtjänsten sedan 2001. I sitt yrke som fältsekreterare jobbar han nära polis och skola främst med unga lagöverträdare. Det innefattar även medling vid brott samt verkställande av ungdomstjänster. I Pers roll ingår mycket föräldrastöd båda enskilt och i grupp, och han föreläser om ungas nätvanor och sociala medier för skolor och föräldragrupper. Per gick rePULSE® Steg 1 Grundkurs 2003 och Steg 2 i klass 2019. Han brinner för metoden och har sedan dess haft den som ett dagligt verktyg i sitt arbete . Per har hittills hunnit arbeta med över 200 barn och ungdomar och anser att styrkan med rePULSE® metoden är att den fungerar!

Per är kursledare för rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En.

E-post: per@repulse.se

ANNA THIMBERG

Anna är utbildad grundskollärare för åk 4-9 och specialpedagog. I över 13 år har hon huvudsakligen undervisat elever i särskild undervisningsgrupp och hon är sedan några år tillbaka verksam som specialpedagog på en åk 7-9 skola. Grundkursen i rePULSE® gick hon 2013 och Steg 2 i klass 2014. rePULSE® förhållningssätt sitter i ryggmärgen på Anna och är något hon använder dagligen i möten med andra människor – inte minst i de viktiga individuella samtalen med barn och ungdomar.

För Anna bidrar (arbetet med) rePULSE® till att uppfylla det som i lagen beskrivs som skolans uppdrag.  I skollagen 4 § står det bl.a. ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

Anna är kursledare i rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En. 

Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta arbetsmaterial är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdrags-utbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar i Sverige och Norge. Vi vänder oss till allt från skolpersonal, socialtjänst, till enskilda privatpersoner.

Verksamheten

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Du är välkommen att ringa eller mejla oss så hjälper vi dig med dina frågor!

E-post
info@repulse.se

Telefon
+46 (0)79-334 79 91