Att förebygga onödiga missförstånd

Vad är rePULSE® metoden?

En välbeprövad arbetodsmetod

Hur fungerar rePULSE®?

Impulskontroll

Träning av sociala färdigheter

Varför fokuserar rePULSE® på känslor?

Citat från tidigare deltagare

rePULSE® i media

Presentation: rePULSE® på Esperedsskolan

Föreläsning: "Det var ingen som frågade"

Vilka använder rePULSE® idag?

rePULSE® fungerar

Vanliga frågor

Tack vare ett brett utbud av arbetsmaterial så kan rePULSE® anpassas för alla åldrar och mognadsnivåer. Vi rekommenderar rePULSE® i så tidigt ålder som möjligt för att verkligen befästa kunskaperna. Den yngste som gått en rePULSE®kurs är är 4 år och den äldste 82 år.

I rePULSE® har vi gjort de svåra kunskaperna lättbegripliga och tillgängliga för alla genom vårt unika arbetsmaterial. Metoden har utarbetats i samarbete med ungdomar och skräddarsys utifrån personens individuella förutsättningar och behov.

Nej metodens användningsområden är inte begränsade till några specifika yrken och metoden kan vara precis lika användbar i professionella sammanhang som i det vardagliga livet.

Ja, för att kunna arbeta med rePULSE® krävs det att du har deltagit på en rePULSE® Grundkurs där du får all den kunskap och det material som behövs för att kunna börja arbeta med metoden.

rePULSE®metoden utgår ifrån en grundläggande struktur bestående av 10 stycken individuella samtal. Under samtalen forskar man tillsammans kring hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman för att sedan kunna hitta alternativa sätt att agera på.

SHOPPING BAG 0