Att förebygga onödiga missförstånd

Genom att lära känna sig själv bättre kan man ta kontroll över sitt beteende och hantera jobbiga känslor, tankar, konflikter eller missförstånd. Läs mer om rePULSE®  metoden här!

Vad är rePULSE® metoden?

En välbeprövad arbetodsmetod

rePULSE® är en arbetsmetod som använts dagligen i över 20 år för impulskontroll och träning av sociala färdigheter, inom bland annat förskola, grund- och särskola, socialtjänst, BUP och HVB. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring de tankar och känslor som uppstått blir man bättre rustad för framtiden. 

Läs mer om våra kurser >

Hur fungerar rePULSE®?

Under 10 individuella samtal undersöker och identifierar man tillsammans vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Man arbetar som ett team bestående av en “Forskare” (som är expert på sig själv) och en “Forskarassistent”. “Forskaren” uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande.

Impulskontroll

Bristande Impulskontroll kan visa sig på flera olika sätt. En person som har för lite impulskontroll kan vara utagerande med oförmåga att kontrollera sina impulsiva beteenden. En person som har för mycket impulskontroll kan istället vara inåtvänd och visa tecken på depressiva beteenden. Oavsett vilken problematik man har så kan man med hjälp av rePULSE® metoden förändra sitt beteende.

Träning av sociala färdigheter

Att veta hur man ska agera och bete sig i olika sociala situationer är något många förväntas kunna redan från tidig ålder. Men om man inte har fått lära sig det kan samvaron och kommunikationen med omgivningen bli problematisk. I rePULSE® arbetar vi med de grundläggande Sociala Färdigheter som krävs för att på ett bra sätt kunna samspela och kommunicera med andra för att lättare skapa goda relationer och förebygga onödiga konflikter.

Varför fokuserar rePULSE® på känslor?

Citat från tidigare deltagare

rePULSE® i media

Presentation: rePULSE® på Esperedsskolan

av Emily Engdahl elevcoach och hälsopedagog, Esperedsskolan

Föreläsning: "Det var ingen som frågade"

av Gunilla Dobrin och Per EbenFeldt                                     

Intervju med Joakim Stemansson, familjebehandlare socialtjänsten Hallsberg

Vilka använder rePULSE® idag?

rePULSE® används dagligen inom förskola, grund- och särskola, socialtjänst, BUP, behandlingshem och andra institutioner runtom i Sverige och Norge.

Vi har sedan år 2000 utbildat över 7000 personer i rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner. Enligt en tidigare undersökning från Socialstyrelsen så är rePULSE® en av Sveriges tre mest använda metoder inom HVB-verksamheter.

rePULSE® fungerar

Har man en gång lärt in ett beteende så går det också att lära om och lära nytt

Efter rePULSE® arbetsbok GRUND upplever 97% att deras självkontroll fungerar bättre. Nio av tio skulle rekommendera kursen till en kompis. 

Vanliga frågor

Tack vare ett brett utbud av arbetsmaterial så kan rePULSE® anpassas för alla åldrar och mognadsnivåer. Vi rekommenderar rePULSE® i så tidigt ålder som möjligt för att verkligen befästa kunskaperna. Den yngste som gått en rePULSE®kurs är är 4 år och den äldste 82 år.

I rePULSE® har vi gjort de svåra kunskaperna lättbegripliga och tillgängliga för alla genom vårt unika arbetsmaterial. Metoden har utarbetats i samarbete med ungdomar och skräddarsys utifrån personens individuella förutsättningar och behov.

Nej metodens användningsområden är inte begränsade till några specifika yrken och metoden kan vara precis lika användbar i professionella sammanhang som i det vardagliga livet.

Ja, för att kunna arbeta med rePULSE® krävs det att du har deltagit på en rePULSE® Grundkurs där du får all den kunskap och det material som behövs för att kunna börja arbeta med metoden.

rePULSE®metoden utgår ifrån en grundläggande struktur bestående av 10 stycken individuella samtal. Under samtalen forskar man tillsammans kring hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman för att sedan kunna hitta alternativa sätt att agera på.

SHOPPING BAG 0