rePULSE®utbildning för familjehemsföräldrar


Att vara familjehemsförälder åt de mest utsatta barnen i samhället är ett mycket viktigt arbete som ställer stora krav på familjehemsföräldern.

Utbildningens syfte är att ge familjehemsföräldrarna en bra och gedigen bas i rePULSE® arbetssätt och metod.

Efter kursen ska familjehemsföräldern bl.a. ha kunskaper om:
– hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag.
– innebörden och betydelsen av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter.
– hur känslor, tankar och beteenden är kopplade till varandra.
– kunna hitta nya strategier och sätt att bemöta och hantera de utmaningar de ställs inför i sitt arbete med barnen.
– Föräldrarna ska också ha fått en större insikt kring sitt egna förhållningssättet och kunna bemöta barnens beteenden med en större förståelse.

Vi på rePULSE AB är stolta över att kunna erbjuda en utbildning för familjehemsföräldrar.

Kommentarer från familjehemsföräldrar som har deltagit i rePULSE®:
• Föreläsaren var bra på att prata så att man fattar.
• Fantastisk utbildning. Fler borde ta del av rePULSE®.
• Vill bara hem och träna men ”vill ha mer”. Det är så intressant att lära sig mer om sig själv både för mitt eget intresse men även för att få hjälp i arbetet med barn och relationer.
• Mer tid för diskussioner och reflektioner.
• En kurs som gör mig varm i hjärtat.
• Fantastisk kurs! Bra pedagog med handfasta saker att jobba med hemmavid.
• Otroligt bra dagar fulla av nya intryck (och impulser) Den har gett mig med råge hopp och verktyg att hejda mig lite. Jag är djupt tacksam och beredd att börja jobba/träna.