rePULSE® i klass för din skola!


Från och med januari 2018 kan vi erbjuda rePULSE® i klassen för din skola!

Många elever och pedagoger kan uppleva skolans klimat som otryggt och hårt. För många elever kan skoltiden vara en period av ångest och utanförskap där mobbning, kränkningar och våld förekommer.

rePULSE® i klass kan bidra till ett godare klimat i skolan, vilket höjer elevernas prestationer och gör att de mår bättre.

rePULSE® i klass består av 10 träffar där man tränar sociala färdigheter, impulskontroll och resonerar ur ett moraliskt perspektiv utifrån elevernas mognadsnivå.
Det här arbetssättet har bl.a. visat sig minska mobbning i skolan.(1)

rePULSE® i klass är ett väl strukturerat och tidsbegränsat arbetssätt. Utmärkande för rePULSE® i klassen är att:

  • den kan bidra till ökad gemenskap och förståelse för varandra i klassen.
  • eleverna lär sig att förstå sig själva bättre
  • den förbättrar elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar.
  • eleverna lär sig hur känslor, tankar och beteenden är kopplade till varandra.
  • eleverna lär sig hitta andra strategier och alternativ för att lösa jobbiga situationer på ett konstruktivt sätt.
  • minskar mobbningssituationer.

(1) Mitt Universitetets rapport