Starkare teamkänsla och gemenskap

rePULSE Klass ökar förståelsen för varandra och hjälper till att skapa goda relationer både mellan eleverna och lärare/elev, vilket stärker känslan av tillhörighet till skolan och kan resultera i bland annat minskad skolfrånvaro

rePULSE Påbyggnadsutbildning Klass är till för dig som arbetar inom förskola eller skola och vill jobba med metoden i helklass.

rePULSE Klass

För vem?

rePULSE Påbyggnadsutbildning Klass är till för dig som arbetar inom förskola eller skola och vill jobba med metoden i helklass. 

Under lektionerna kommer eleverna få hjälp med att öka förståelsen för sina egna och andras tankar, känslor och beteenden. För att stärka gruppen och samtidigt förebygga och hantera mobbning eller annat kränkande beteenden så kommer ni att diskutera olika dilemman samt träna på Sociala Färdigheter och Känslokunskap. 

Innehåll

  • Fördjupning i rePULSE metodens arbetsmetodik och användning
  • Genomgång av arbetsmaterial med tydliga instruktioner för hur man arbetar med rePULSE i helklass
  • Stress- och känslohantering för barn och vuxna
  • Koncentrationsövningar som är speciellt framtagna för barn och ungdomar
  • Genomgång av hur du använder de olika redskapen i klassrummet

Syfte med rePULSE Klass

  • Att öka gemenskapen och få större förståelsen för varandra i klassen
  • Förbättra kommunikationen med eleverna
  • Att öka kunskapen och hitta redskap för att kunna hjälpa eleverna att förstå sig själva och andra bättre
  • Bli bättre rustad för att förebygga och hantera mobbning
  • Förbättra elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar

Intresseanmälan för rePULSE® Klass

SHOPPING BAG 0