rePULSE Skola

Med rePULSE Skola arbetar hela skolan tillsammans med beteendeförändring i strävan efter ett gemensamt förhållningssätt som kan ge ökad trygghet, motivation och studiero 

rePULSE Skola involverar hela skolan för ett gemensamt förhållningssätt

En gemensam värdegrund

För vem?

rePULSE Skola är en licens som riktar sig till hela skolan för att alla ska få ett gemensamt förhållningssätt. 

Vi ägnar mycket tid åt att reda ut missförstånd mellan elever, men genom att arbeta på ett strukturerat och konkret sätt kan vi vägleda dem så att de själva ska kunna lösa en del av de situationer de hamnar i.

Utbildningen inleds med en halvdags föreläsning för all skolpersonal och tyngdpunkten ligger då på rePULSE Förhållningssätt. Den andra halvan av dagen är till för de pedagoger som aktivt kommer att arbeta med metoden i klassen.

För att kunna börja med rePULSE Skola behöver minst en person i arbetsgruppen ha gått rePULSE Grundutbildning.

Innehåll

 • Avslappnings- och koncentrationsövningar som är speciellt framtagna för eleverna
 • Stress- och Känslokunskap
 • Genomgång av arbetsmaterialet
 • Digital material för 2 terminers strukturerade lektioner (10 lektioner/ termin) samt en fysisk instruktionsmanual
 • Sociala Färdigheter med tillhörande frågeställningar
 • rePORT – app där eleverna kan dokumentera sina egna händelser (högstadiet)

Syfte

 • Att skapa ökad arbetsro för både elever och pedagoger
 • Att skolmiljön ska kännas trygg för alla
 • Förmågan att samarbeta i grupp ökar och kan stärka gemenskapen
 • Koncentrationsförmågan ökar, vilket ger bättre studieresultat
 • Att få redskap för att kunna hantera oro
 • Bättre känslokännedom som ökar den empatiska förmågan
 • Att öka sammanhållningen och förståelsen för sig själv och för varandra
 • Förbättra elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar
 • Bättre förmåga att lösa missförstånd och konflikter

Intresseanmälan för rePULSE Skola

SHOPPING BAG 0