SAMARBETEN

Kristin Sommerseth Olsen & Guro Winsnes
Kristin och Guro är två norska barnpsykologer som utvecklat det uppskattade Hej spelet för barn. I samarbete med rePULSE har spelet nu översatts till svenska och vi är den enda återförsäljaren av spelet i Sverige.

Korrespondensgymnasiet i Torsås
Distansgymnasiet, är en kommunal gymnasieskola belägen i Söderåkra, Torsås.  Skolans elevhälsa arbetar aktivt med rePULSE för att stödja varje elev i studierna utifrån de enskilda förutsättningarna.

Daniel Rechtschaffen
 Daniel Rechtschaffen är en framgångsrik psykoterapeut, mindfulness lärare och är även grundare av MEI, Mindful Education Institute. Han håller utbildningar för lärare runt om i USA och har personligen utvecklat mindfulnessövningarna i vår arbetsbok reMANGA.

Maincon
Maincon levererar produkter och tjänster för eLearning. De arbetar med att skapa plattformar för ett varaktigt lärande och det är i samarbete med Maincon som vi har utvecklat vår webbutbildning i rePULSE.

Gvidi
Gvidi är en privat verksamhet som arbetar med psykosocial hälsa och erbjuder rePULSE samtal för vuxna.

Neuroforum
Neuroforum är ett nätverk bestående av neurovetare, lärare, pedagoger, psykologer och personer från andra yrkesdiscipliner. I samarbete med rePULSE arbetar de bland annat med att öka elever, lärare och föräldrars kunskaper inom ämnet emotik (förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor).


Digisera
Digisera är en liten webbyrå som arbetar nära sina kunder i små till medelstora projekt. I samarbete med rePULSE har Digisera utvecklat vår hemsida och webbshop.

 

Metoden rePULSE

rePULSE är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta arbetsmaterial är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Verksamhet

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdrags-utbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE metoden. Vi håller utbildningar runtom hela Sverige och vänder oss till allt från skolpersonal, socialtjänst, till enskilda privatpersoner.

Tjänsteutbud

rePULSE AB är ett litet utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE metoden. Vi har sedan dess utbildat över 6 000 personer inom rePULSE och metoden finns representerad inom 240 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Du är välkommen att ringa eller mejla oss så hjälper vi dig med dina frågor!

E-post
info@repulse.se

Telefon
+46 304 678 320