rePULSE® Steg 2 Fortsättning


Den här kursen är till för dig som har gått rePULSE® Steg 1 Grundkurs och vill fortsätta att fördjupa och utveckla dina kunskaper i rePULSE®metoden samt få tillgång till fler verktyg att använda i ditt arbete.

Under kursen kommer du att få lära dig mer om det kognitiva förhållningssättet, den sokratiska frågemetoden samt om bakomliggande faktorer till olika beteenden. Vi tittar även närmare på metodens användningsområden och ger dig mer kunskap om hur du kan använda rePULSE® inom flera olika problembeteenden.

 

Studielängd: Två kursdagar som innefattar både teoretiska och praktiska moment.

Kursintyg: För att erhålla ett kursintyg krävs det att du har deltagit vid båda kursdagarna.

Kursinnehåll

  • Repetition av kunskaperna från rePULSE® Steg 1 Grundkurs.
  • Fördjupning i kognitivt förhållningssätt och känslospråket.
  • Det sokratiska samtalet.
  • Stress- och känslohantering för barn, ungdomar och vuxna.
  • Olika problembeteenden och nya användningsområden.
  • Genomgång av arbetsböckerna för barn, social färdighetsträning, oro & nedstämdhet, missbruk och kriminalitet.

Syfte med kursen

  • Större förståelse för arbetet med rePULSE®metoden.
  • Fördjupad kunskap om metodens användningsområden och arbetsmetodik.
  • Tillgång till mer material att använda i ditt arbete med rePULSE®metoden. 
  • Bättre rustad för att bättre hantera flera olika beteendevariationer och problem.

KOSTNAD

Öppen kurs
5 500 kr exkl. moms
6 875 kr inkl. moms

Uppdragsutbildning
4 500 kr exkl. moms
5 625 kr inkl. moms

ALLMÄNNA VILLKOR

Anmälan & Bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via hemsidan.
I samband med kursanmälan skickas automatiskt en bekräftelse via e-post.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun så glöm inte att ange referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i kurspriset. Lunch ingår ej.

Återbud & Ombokning
Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad kurs så ska detta meddelas via e-post till info@repulse.se snarast möjligt och kunna intygas med läkarintyg.
Du har sedan möjlighet att anmäla dig till ett annat kurstillfälle inom ett år mot en tillkommande administrativ kostnad av 500 kr.
För dig som missar kursdag 3 så finns det ett uppsamlingstillfälle per termin på vårt kontor i Göteborg.
Vid övrig ombokning skall det ske skriftligt via mejl senast 1 månad innan kursstart, annars debiteras hela kursavgiften.

Avbokning & Överlåtelse av kursplats
All avbokning skall ske skriftligt via e-post. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften, om avbokning görs dessförinnan debiteras halva kursavgiften.
Det går bra att överlåta kursplatsen till en annan person vid överenskommelse utan extra kostnad om detta meddelas innan kursstart.

Kurslitteratur & Kursintyg
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kurslitteratur får absolut inte kopieras om inte annat anges.
Efter en fullföljd kurs erhålls ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Inställd kurs & Byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs varvid alla anmälda kursdeltagare har rätt att boka om till annat kurstillfälle alternativt få inbetalda kursavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder att byta ut angiven kursledare.