ARBETSMATERIAL

Att lära sig kontrollera sina impulser och förbättra sina sociala färdigheter kräver strukturerad träning med ett tydligt material. Vi har därför tagit fram ett brett utbud av konkreta arbetsböcker anpassade för barn, ungdomar och vuxna som gör det enkelt att använda rePULSE®. Vi erbjuder även arbetsmaterial för olika språk och problembeteenden så som ilska, missbruk, kriminalitet och depression.

Beställ vårt arbetsmaterial här

KURSER

Vi erbjuder flera olika kurser i rePULSE® där man börjar med Grundkursen. Under kurserna får du de kunskaper och verktyg som behövs för att direkt kunna börja arbeta med metoden. Vi erbjuder både öppna kurser dit alla kan anmäla sig samt uppdragsutbildningar för grupper på minst 10 personer där vi istället håller kursen hos er. Det krävs inga förkunskaper och vi vänder oss både till skolor, socialtjänst, behandlingshem, företag och privatpersoner.

Läs mer om våra kurser här

HANDLEDNING

För att göra användningen av rePULSE® så trygg som möjligt erbjuder vi personlig handledning där vi kommer till dig eller din arbetsgrupp och hjälper er med arbetet med metoden. Här går vi gemensamt igenom gamla eller pågående uppdrag och ger er råd kring hur ni på bästa sätt kan fortsätta med arbetet. Upplägget anpassas helt utifrån era önskemål för att säkerställa att just era behov tillgodoses.

Läs mer om vår handledning här

FÖRELÄSNINGAR

Du behöver inte utbilda dig i rePULSE® för att kunna använda metodens förhållningssätt i ditt yrke eller din vardag. Vi erbjuder därför ett flertal olika föreläsningar i rePULSE® där vi delar med oss av vår kunskap om metoden och hur den kan användas i olika situationer. Vi har föreläsningar anpassade för föräldrar, företag, personal inom skola och vård samt för de som är intresserade av metoden.

Läs mer om våra föreläsningar här


Vårt arbetsmaterial

I samarbete med olika illustratörer har vi tagit fram ett stort och varierat utbud av användbart material som finns anpassat för olika åldrar, språk och problembeteenden. Vi tror att ett tydligt och stimulerande arbetsmaterial inte bara underlättar inlärningen utan även förbättrar den.Arbetsböcker

För att göra arbetet så enkelt och tydligt som möjligt är alla våra arbetsböcker uppbyggda utifrån en grundläggande struktur bestående av 10 samtal. Förutom material för barn, ungdomar och vuxna erbjuder vi även arbetsböcker speciellt anpassade för arbete med aggressivitet, missbruk, kriminalitet och depression.

Social Färdighetsträning

Med hjälp av illustratörer har vi utformat material som underlättar träningen av sociala färdigheter. Vi erbjuder både böcker och affischer med illustrationer av olika sociala färdigheter som gör det lättare att förstå hur de fungerar och används. Materialet finns idag anpassat för alla åldrar.

Arbetsmaterial

Impulskontroll och Sociala Färdigheter är något man behöver träna hela tiden. Vi har därför tagit fram olika träningsredskap som antingen kan användas i eller utanför rePULSE®arbetet. Med dessa redskap kan man själv träna sin impulskontroll och sina sociala färdigheter på ett roligt och enkelt sätt. Vi erbjuder bland annat spel, appar och andra redskap.

”Konkreta, inspirerande och nyttiga verktyg som man verkligen kan använda sig av”

– rePULSE®UTBILDAD 2016Vill du veta mer?

Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta arbetsmaterial är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar i Sverige och Norge. Vi vänder oss till allt från skolpersonal och socialtjänst till företag och privatpersoner.

Verksamheten

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Ring eller maila oss gärna om du har några frågor!

E-post
info@repulse.se

Telefon
+46 (0)73-417 11 62