VÅRT ARBETSMATERIAL

ARBETSBÖCKER

 • Arbetsbok GRUND
  Arbetsboken GRUND är speciellt framtagen för arbetet med rePULSE® och innehåller arbetsmaterial för 10 samtal. Här  fokuserar vi på  känslokännedom, undersöker vad som ligger bakom olika beteenden och vilka konsekvenser det får för ens kropp och omgivning.  För att arbeta med boken behöver du ha deltagit i rePULSE® Steg 1 Grundkurs.
 • Vart sitter känslan?
  Vart sitter känslan är en pedagogisk och lekfull arbetsbok speciellt anpassad för barn från cirka 5 år och uppåt. I denna arbetsbok får barnet gå igenom och beskriva olika känslor genom att rita och använda klistermärken. Barnet får även tillfälle att träna på både Sociala Färdigheter och att sätta ord på sina känslor.
 • reMANGA
  reMANGA är ett alternativ till grund arbetsboken och är speciellt anpassad för arbete med barn och ungdomar från cirka 10 årsålder. Den passar även äldre som av olika anledningen behöver ett tydligare material. Arbetsboken är uppbyggd utifrån samma struktur som grund arbetsboken men innehåller istället tecknade manga serier som tydligt visar på olika känslor och situationer. 
 • reRÖD
  reRÖD är en arbetsbok speciellt utformad för dig som arbetar med personer som har problem med aggressivitet och ilska. I arbetsboken undersöker ni vad som ligger bakom känslorna och hur beteendet påverkar omgivningen för att sedan kunna gå ifrån ett okontrollerat beteende till ett mer genomtänkt agerande.
 • reBRUN
  reBRUN är en arbetsbok speciellt utformad för dig som arbetar med personer som utfört eller riskerar att utföra i kriminella handlingar. I arbetsboken forskar ni kring vad som triggar beteendet och vilka konsekvenser det medför för att hitta alternativ till brott. 
 • reBLÅ
  reBLÅ är en arbetsbok speciellt utformad för dig som arbetar med personer hamnat eller riskerar att hamna i ett missbruk. I arbetsboken undersöker ni vad som ligger bakom valet att böja använda alkohol eller droger och vilka konsekvenser det får för ens kropp samt omgivning. Arbetsmaterial fokuserar på missbruk av alkohol, cannabis, amfetamin, sniffning och anabola steroider.
 • reLILA
  reLILA är ett arbetsbok speciellt utformad för dig som arbetar med personer som behöver hjälp med att hantera oro eller nedstämdhet. I arbetsboken forskar ni kring vanliga tankefällor och vilka tankar som styr känslorna.

SOCIAL FÄRDIGHETSTRÄNING

 • Hur gör man
  Hur gör man är ett hjälpmedel framtaget för att hjälpa barn att förstå och träna på olika sociala färdigheter på ett lekfullt och tydligt sätt. Den laminerade boken innehåller 18 grundläggande Sociala Färdigheter med tillhörande uppgifter. Boken kan enkelt användas både i grupp eller enskilt arbete.
 • reGRÖN
  reGRÖN är ett pedagogiskt och användbart hjälpmedel för att träna olika sociala färdigheter som man behöver behärska för att kunna fungera bra tillsammans med andra. Boken innehåller 50 illustrerade färdigheter med tillhörande instruktioner och uppgifter som kan användas både i grupp eller enskilt arbete.

SOCIAL FÄRDIGHETSTRÄNING

 • 01

  This is where you can place additional information on key points related to this topic, keeping things shorter if possible.

 • 02

  This is where you can place additional information on key points related to this topic, keeping things shorter if possible.

 • 03

  This is where you can place additional information on key points related to this topic, keeping things shorter if possible.

 • 04

  This is where you can place additional information on key points related to this topic, keeping things shorter if possible.

Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta arbetsmaterial är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik. Vi vet att förändring är möjligt!

Verksamhet

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar runtom hela Sverige och arbetar med allt från skolpersonal, socialtjänst, behandlingshem till enskilda privatpersoner som själva behöver hjälp eller vill hjälpa någon i sin omgivning.

Tjänsteutbud

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och det är ett arbete som drivs av vår övertygelse om att alla människor har rätt till att få de grundläggande kunskaper som krävs för att förstå och hantera sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt.

Kontakt

Du är välkommen att ringa eller mejla oss så hjälper vi dig med dina frågor!

E-post
info@repulse.se

Telefon
+46 (0)73-417 11 62