Vad vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, webbutbildningar, föreläsningar och arbetsmaterial för dig som antingen vill lära dig mer eller fördjupa dina kunskaper i rePULSE® metoden. Läs mer om våra erbjudanden nedan!

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar både fysiskt och via Zoom. Du får då de kunskaper och verktyg som behövs för att direkt kunna börja arbeta med rePULSE®metoden.

Till våra öppna utbildningstillfällen kan alla anmäla sig. Vi utför även uppdragsutbildningar för grupper på minst 10 personer, vi kan då antingen komma ut till er eller hålla utbildningen via Zoom.

Arbetsmaterial

Att lära sig kontrollera sina impulser och förbättra sina sociala färdigheter kräver strukturerad träning med ett tydligt material. Vi erbjuder ett brett utbud av konkreta arbetsböcker för både barn, ungdomar och vuxna som gör det enkelt att använda rePULSE®.

Hjälpmedel som spel, känslokort och affischer kan användas för att underlätta samtalen. Arbetsböcker finns också anpassade efter specifik problematik, som till exempel kriminalitet eller nedstämdhet.

Webbutbildning

Webbutbildningen är till för dig som själv vill bestämma studietakt och du kan på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna utifrån dina egna förutsättningar.

Under webbutbildningen kommer du att få lära dig de grundläggande kunskaperna i rePULSE®metoden.

Föreläsningar

Du behöver inte utbilda dig i rePULSE® för att kunna använda metodens förhållningssätt i ditt yrke eller din vardag. Vi erbjuder därför ett flertal olika föreläsningar i rePULSE® där vi delar med oss av kunskap om metoden och hur den kan användas i olika situationer.

rePULSE® Klass

För dig som har gått rePULSE® Grundutbildning och arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola.

Fördjupa dina kunskaper i rePULSE® och lär dig hur man arbetar med metoden i helklass för att hjälpa eleverna att öka förståelsen för sina egna och andras tankar, känslor och beteenden. Ett effektivt redskap för att förebygga och hantera mobbning samt andra kränkande beteenden.

Handledning

För att göra användningen av rePULSE® så trygg och smidig som möjligt erbjuder vi personlig handledning.

Vi ses gärna antingen fysiskt eller via Zoom, för att hjälpa till i arbetet med metoden. Här går vi gemensamt igenom era uppdrag och ger råd kring hur ni på bästa sätt kan fortsätta med arbetet.

SHOPPING BAG 0