Föreläsning rePULSE® i skolan

Under föreläsningen rePULSE® i skolan hjälper vi lärare och skolpersonal i förskola, grundskola och gymnasiet att skapa ett tryggare skolklimat med hjälp av konkreta verktyg och förhållningssätt.

För en bättre gemenskap

För vem är föreläsningen rePULSE® i skolan?

I skolmogen ålder förväntas barnet kunna fungera tillsammans med andra. Om föräldrar tillbringar mindre tid med sina barn växer förskolans och skolans roll hos de unga. Föreläsningen rePULSE® i skolan är till för dig som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola eller gymnasium. Ett gemensamt förhållningssätt för hela skolans arbetslag är en styrka för ett tryggare skolklimat och bättre sammanhållning i klasserna.

OBS! Föreläsningen rePULSE® i skolan finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/skolor.

Efter föreläsningen kommer du att
• kunna kommunicera bättre med eleverna
• ha bättre förståelse för ditt eget och elevernas beteende
• vara bättre rustad att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
• bli mer medveten om ditt eget förhållningssätt gentemot eleverna
• ha verktyg för stresshantering

Under föreläsningen kommer vi att prata om rePULSE®metodens förhållningssätt, konflikthantering, förebyggande arbete och hantering av mobbning.

Till alla våra föreläsningar 

Intresseanmälan till rePULSE® Föreläsningar

Varför välja rePULSE®?

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

Skräddarsys utifrån varje person

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi därför alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov för att uppnå bästa möjliga resultat.

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

Samarbete på högsta nivå

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0