Fördjupa förståelsen

Vi erbjuder våra kursdeltagare handledning och delar med oss av våra egna erfarenheter så att vi tillsammans kan sprida kunskapen, öka motivationen och stärka förmågan att aktivt arbeta med rePULSE

rePULSE Handledning är till för arbetsgrupper som har gått utbildning i rePULSE

Handledning

Vilka är handledningen till för?

rePULSE Handledning är till för arbetsgrupper som har gått utbildning i rePULSE och vill ha hjälp och tips i arbetet med metoden.

Under handledningen kommer du att få möjlighet att ta upp frågor gällande både gamla och pågående uppdrag. Du kommer även att få mer kunskap om det kognitiva förhållningssättet och hur man arbetar med olika beteenden. Förvänta dig ett strukturerat upplägg med fokus på de aktuella frågeställningarna och en bra pedagogik som förmedlar önskad kunskap till handledningsgruppen. 

Antal deltagare 3-8 personer. Känns detta intressant så ange dina uppgifter via formuläret nedan eller kontakta oss på mail/telefon

Innehåll

  • Vi bygger innehållet utifrån specifika behov och önskemål
  • Ärendehandledning av enskilt arbete eller arbete i klass
  • Rådgivning av enskilt arbete eller klassarbete.
  • Vi tittar på hur man kan bemöta olika frågor om rePULSE® från nätverk och andra intresserade

Syfte med rePULSE handledning

  • Få ny motivation och energi till att använda  rePULSE®metoden i ditt arbete.
  • Kunna arbeta med flera olika beteenden
  • Kunna använda olika rePULSE®material i ditt arbete.

Intresseanmälan för rePULSE® Handledning

Varför välja rePULSE®?

KAN ANVÄNDAS AV ALLA ÅLDRAR

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

SKRÄDDARSYS UTIFRÅN VARJE UNIK PERSON

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi alltid utifrån individuella förutsättningar och behov.

KONKRET ARBETSMATERIAL

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

SAMARBETE PÅ HÖGSTA NIVÅ

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0