Fördjupa förståelsen

rePULSE Handledning är till för arbetsgrupper som har gått utbildning i rePULSE

Handledning

Vilka är handledningen till för?

Innehåll

Syfte med rePULSE handledning

Intresseanmälan för rePULSE® Handledning

Varför välja rePULSE®?

KAN ANVÄNDAS AV ALLA ÅLDRAR

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

SKRÄDDARSYS UTIFRÅN VARJE UNIK PERSON

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi alltid utifrån individuella förutsättningar och behov.

KONKRET ARBETSMATERIAL

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

SAMARBETE PÅ HÖGSTA NIVÅ

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0