En vägvisare i konsten att vara människa

Vi kan bli fler som stöttar upp och visar vägen för dem som behöver hjälp. För att du ska känna dig trygg med hur du använder rePULSE i ditt dagliga arbete kan du när som helst ta kontakt med oss för personlig handledning. 

Ta kontakt med oss för handledning i rePULSE metoden

Behöver du eller någon du känner hjälp?

En rePULSE kurs består av tio träffar och varje träff är ungefär en timme. Man undersöker vad som orsakar eller väcker olika känslor, hur man fungerar i svåra situationer och går igenom hur man slappnar av och ger sig tid till att fatta kloka beslut. Personer som går en rePULSE kurs får träna impulskontroll och sociala färdigheter.

Kontakta skolan, socialtjänsten, BUP eller annan resursenhet i din kommun och fråga om det finns någon med rePULSE utbildning som ni kan få hjälp av.

Du är annars varmt välkommen att ta kontakt med oss direkt.

Kontakta oss

Vi vill att fler ska se nyttan av att börja tidigt med impulskontroll, social färdighetsträning och känslokunskap.
Välkommen att ringa eller maila oss om du har några frågor om rePULSE metoden. Har du redan gått utbildningen men behöver hjälp under arbetets gång? Vi erbjuder fri handledning så tveka inta att ta kontakt!

Telefon: +46 (0)70 733 91 15

E-post: info@repulse.se


Besöks- och postadress

Viktoriagatan 15 CD
411 25 GÖTEBORG

SHOPPING BAG 0