Bemötande

Använd rePULSE metoden för att förändra attityder och främja psykisk hälsa. Det är genom vårt förhållningssätt som vi skapar förutsättningarna för förändring. 

Mer om oss och rePULSE metoden

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin. Gunilla är skaparen av rePULSE® metoden som idag finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.  Vi håller utbildningar i både Sverige och Norge. 

rePULSE finns med i Socialstyrelsens metodguide som är en samling bedömningsmetoder och insatser för socialt arbete i Sverige. Här finns vi också med som en av 34 metoder eller arbetssätt som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga.

Vad vi gör

Sedan år 2000 har vi arbetat för att skapa och sprida kunskap om hur man kan lära sig att kontrollera sina impulser och förändra sina beteenden. Vi vill ge människor möjlighet till att hantera och uttrycka sina känslor på mer konstruktiva och kontrollerade sätt. Vi erbjuder därför en strukturerad och lättlärd arbetsmetod som ger människor i alla åldrar och livssituationer en chans att inte bara förändra sina beteenden utan också sina liv.

Hur vi gör det

Genom att erbjuda utbildning, handledning, föreläsningar och ett stort utbud av arbetsmaterial vill vi göra det möjligt för alla människor att ta del av rePULSE metoden. Vi arbetar med allt från skolpersonal, socialtjänst, företag, institutioner och behandlingshem till privatpersoner som själva behöver hjälp eller vill hjälpa någon i sin omgivning

Varför vi gör det

I dagens samhälle blir stress och frustration allt vanligare och därmed även förekomsten av psykisk ohälsa. I pressade situationer är det allt för många människor som saknar verktyg för att kunna hantera och uttrycka sina känslor på ett konstruktivt sätt. Resultatet blir att man istället agerar utåt eller sluter det inom sig för att man inte har lärt sig andra sätt att hantera sina känslor på. Det är just i dessa situationer som vår metod gör skillnad.

Medarbetare

Gunilla Dobrin

Som grundare av rePULSE AB och utvecklare av rePULSE®metoden är hon ett etablerat namn inom branschen. Gunilla har ägnat hela sitt liv åt att arbeta med barn och ungdomar men de som fascinerat henne mest är de som hamnat i svårigheter av olika slag.

Arbetet med rePULSE® började under hennes tid som behandlingsansvarig på en institution för kriminellt belastade ungdomar. Hon såg brister i de behandlingsmetoder som användes och bestämde sig för att utveckla en alternativ metod. Genom individuella samtal med ungdomarna där hon utgick från att varje människa är unik, lade hon grunden till den framgångsrika arbetsmodell som fungerar än idag. Förklaringen bakom framgången ligger i den otroligt konkreta utformningen och den etablerade samtalsstrukturen där det inte lämnas något utrymme för misslyckanden.

E-post: förnamn@repulse.se
Telefon: 070 379 68 49 
(Tillfälligt nummer) 076 348 50 29

Pernilla Dobrin

VD & Ekonomiansvarig

E-post: förnamn@repulse.se
Telefon: 073 417 11 62 
(Tillfälligt nummer) 076 314 99 32

Thomas Staubo

Administration, Beställningar & Lager

E-post: förnamn@repulse.se
Telefon: 070 773 11 82 
(Tillfälligt nummer) 076 349 74 01 

Catharina Skofteröd

Kundtjänst, Administration & Marknadsföring

E-post: förnamn@repulse.se
Telefon: 070 733 91 15
(Tillfälligt nummer) 070 835 04 47

Shanti Gustafsson

Utvecklingssamordnare, Föreläsare samt Utbildare för rePULSE® Grundutbildning och Påbyggnadsutbildningarna Klass och Föräldrastöd.

E-post: förnamn@repulse.se
Telefon: 070 770 95 87
(Tillfälligt nummer) 073 919 51 87

Shanti har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta inom socialtjänst med ungdomar, barn och familjer som på olika sätt behövt stöd för att utföra ett förändringsarbete, antingen i relation med andra eller i relation till sig själva. 2013 kompletterade Shanti den erfarenheten med examen i Statsvetenskap och har därefter arbetat med kvalitetsutveckling av socialtjänstens verksamheter på Gotland.

Espen Haukali

rePULSE®utbildare i Norge

E-post: förnamnefternamn@hotmail.com

Espen brinner för att hjälpa barn och ungdomar. Efter att själv ha gått en rePULSE®utbildning hos Gunilla fastnade han för metoden och vidareutbildades till att själv få hålla utbildningar.

Espen ansvarar idag för all utbildning i Norge. Han arbetar även sedan 20 år tillbaka som miljöterapeut på Universitetssjukhuset i Stavanger. Espen är barnevernspedagog med vidareutbildning i ”Trening i kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter” och godkänd handledare och stödperson. Han har under många år också varit med och drivit ett barnhem i Indien.

Per Ebenfelt

Föreläsare och Utbildare för rePULSE® Grundutbildning.

E-post: förnamn@repulse.se

Har arbetat med barn och unga inom socialtjänsten sedan 2001. I yrket som fältsekreterare jobbar han nära polis och skola främst med unga lagöverträdare, även medling vid brott samt verkställande av ungdomstjänster. I Pers roll ingår mycket föräldrastöd båda enskilt och i grupp, och han föreläser om ungas nätvanor och sociala medier för skolor och föräldragrupper. 

Per brinner för rePULSE®  och har metoden som ett dagligt verktyg i sitt arbete. Per har arbetat med över 200 barn och ungdomar och anser att styrkan med rePULSE®metoden är att den fungerar!

Anna Thimberg

Utbildare för rePULSE® Grundutbildning och Påbyggnadsutbildning Klass

Utbildad grundskollärare för åk 4-9 och specialpedagog. Har i över 13 år huvudsakligen undervisat elever i särskild undervisningsgrupp och är verksam som specialpedagog på en åk 7-9 skola. 

rePULSE® förhållningssätt sitter i ryggmärgen och är något Anna använder dagligen i möten med andra människor – inte minst i de viktiga individuella samtalen med barn och ungdomar. 

Historien bakom rePULSE®

“En samtalsstruktur utvecklad tillsammans med ungdomar“

Jag var behandlingsansvarig på en institution för kriminellt belastade ungdomar. Här utgick man från att de skulle behandlas för sin ilska, och att detta gjordes bäst i grupp. De flesta var dock inte arga och de ville inte alls ha samtal i grupp.

Jag hittade ART metoden som var ämnad för grupper, och med utgångspunkt att varje person är unik omvandlade jag den till en individuell metod. Med stor hjälp av ungdomarna utvecklade vi en samtalsstruktur som fungerade för dem, och som fungerar än idag.

 

“Det blir alldeles svart – jag vet inte vad jag gör“

Många av ungdomarna jag mötte hade svårt att sätta ord på sina tankar och känslor. Deras oförmåga att förstå och hantera känslor skapade frustration som togs ut på omgivningen. Under individuella samtal fick ungdomarna lära sig att sätta ord på vad de tänkte och kände för att bättre förstå sitt agerande.

Jag ville hitta ett sätt att ge dem hopp, förståelse och övertygelse om att man faktiskt kan ändra sina beteenden. Vi tränade på att känna igen kroppens signaler för att hinna ”tänka efter före” och därigenom kunna agera på mer funktionella sätt.

“Den svarta lådan “

I en ljusgrå ask samlade vi in olika ord som användes för att hitta rätt uttryck för känslorna. Under ett samtal med en ung kille pekade han på asken och sa ”Jag tycker att du skall måla asken svart. Jag har hört att alla flygplan har en svart låda där all viktig information sparas”…

 

”En artikel i GP blev början för rePULSE®”

1998 skrev GP en artikel om metoden. De intervjuade Micke som jag arbetade med under hans tid på institution. Micke beskrev hur han tidigare hade älskat våldet, men att han efter våra samtal lämnat det bakom sig. I samband med artikeln kom förfrågningar från skolor, socialtjänst och föräldrar runtom hela Sverige.

Metodens goda resultat spred sig. Både kommunala och privata arbetsplatser kom med förfrågningar om att utbilda sin personal, och jag bestämde mig för att grunda rePULSE® med utbildningar på heltid. År 2000 hölls de första kurserna och idag har över 7000 personer utbildats.

“Det är mycket tack vare ungdomarna på institutionen som jag har lyckades utforma rePULSE®metoden, som i sin tur bidragit till att tusentals barn runtom i landet fått hjälp med att kontrollera och förändra sina beteenden”

Respons från barn/ungdomar

“…Han upplever att han numera möts på ett bra sätt av lärare, personal på boende och förstår att det beror på hans egen förändring! “

Efter kapitel 8 med en nyanländ kille på 17 år

Killen var dömd för narkotikabrott och valde fel vänner, hamnat i kriminalitet osv. Han var till en början emot rePULSE®, sa att han var stark, aldrig gråter, inte behöver någon. Vid kapitel 1 ändrade han sig och valde samarbete.

Vi har haft uppföljning med handläggare och kontaktperson som säger att han är en ny person! Killen har bestämt sig för att satsa på skolan och om/när han får träffa sin mamma som han saknat mycket, så skall han kunna va stolt över den han är/har blivit! Han ser fram emot våra träffar och uppskattade inte uppehållet vid semestern.
Vi har fokuserat på förmågan att sätta ord på känslor och hur man uttrycker sig t. ex. när man vill ha något – att fråga! Han upplever att han numera bemöts på ett bra sätt av lärare, personal på boendet och förstår att det beror på hans egen förändring! Han vågar uttrycka vad han känner och ser fördelarna med det istället för ilska! En av alla solskenshistorier med rePULSE® material!

“…När jag kom till klassrummet berättar fröken att pojken kommit in och sagt: ”Jag måste berätta en sak!””

En kille i årskurs 2 hade precis avslutat rePULSE®kursen

Han fick sin arbetsbok och diplom och var jättenöjd. När vi var färdiga gick han i förväg till klassrummet. När jag kom till klassrummet berättar fröken att pojken kommit in och sagt: ”Jag måste berätta en sak!”, hon svarade ”Kan det vänta till efter lunch?”, han sa ”Nej, jag måste berätta nu!”. Han ställer sig framför klassen och visar upp sin arbetsbok och sitt diplom, sedan säger han: ”Jag vill berätta att jag har gått en kurs. Jag har fått lära mig var känslorna sitter!” Jag blev alldeles överrumplad, vilken kille. Så roligt att höra vilken inverkan det har.

 

Statistik rePULSE®

Senast uppdaterad: februari 2024

SHOPPING BAG 0