Verksamheten

”Känslospråket ska vara lika självklart som modersmålet för alla människor”

Vilka vi är

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Gunilla har sedan dess utbildat över 6 000 personer i rePULSE® och metoden finns idag representerad inom 240 av Sveriges 290 kommuner. I takt med metodens framgång har verksamheten vuxit och vi har nu konsulter som håller utbildningar i både Sverige och Norge. Det är ett arbete som drivs av vår övertygelse om att all förändring är möjlig.

Vad vi gör

Sedan år 2000 har vi arbetat för att skapa och sprida kunskap om hur man kan lära sig att kontrollera sina impulser och förändra sina beteenden. Vi vill ge människor möjlighet till att hantera och uttrycka sina känslor på mer konstruktiva och kontrollerade sätt. Vi erbjuder därför en strukturerad och lättlärd arbetsmetod som ger människor i alla åldrar och livssituationer en chans att inte bara förändra sina beteenden utan också sina liv.

Hur vi gör det

Genom att erbjuda utbildning, handledning, föreläsningar och ett stort utbud av arbetsmaterial vill vi göra det möjligt för alla människor att ta del av rePULSE®metoden. Vi arbetar med allt från skolpersonal, socialtjänst, företag, institutioner och behandlingshem till privatpersoner som själva behöver hjälp eller vill hjälpa någon i sin omgivning

“…en chans att inte bara förändra sina beteenden, utan också sina liv.”

Varför vi gör det

I dagens samhälle blir stress och frustration allt vanligare och därmed även förekomsten av psykisk ohälsa. I pressade situationer är det allt för många människor som saknar verktyg för att kunna hantera och uttrycka sina känslor på ett konstruktivt sätt. Resultatet blir att man istället agerar utåt eller sluter det inom sig för att man inte har lärt sig andra sätt att hantera sina känslor på. Det är just i dessa situationer som vår metod gör skillnad.

Respons från barn/ungdomar som deltagit i rePULSE®

“…Han upplever att han numera möts på ett bra sätt av lärare, personal på boende och förstår att det beror på hans egen förändring! “

• Efter kapitel 8 med en nyanländ kille på 17 år! Han var dömd för narkotikabrott och valde fel vänner! Hamnat i kriminalitet osv! Han va väldigt anti rePULSE® först, sa han var stark, aldrig gråter, behöver ingen osv! Vid kapitel 1 ändrade han sig och valde samarbeta! Vi har haft uppföljning med handläggare och kontaktperson! Kontaktpersonen säger att han är en ny kille! Killen säger att han bestämt sig för att satsa på skolan och om/när han får träffa sin mamma som han saknat mycket , så skall han kunna va stolt över den kulle han är/ blivit! Han säger han ser fram emot våra träffar och uppskattade inte uppehållet vid semestern! Jag har fått förenkla materialet pga att han ej kan skriva ! Men vi har fått med varje kapitels budskap! Vi har fokuserat på förmågorna att sätta ord på känslor mfl och hur man uttrycker sig ex när man vill ha något/ fråga! Han upplever att han numera möts på ett bra sätt av lärare, personal på boende och förstår att det beror på hans egen förändring! Han vågar uttrycka mer vad han känner och ser fördelar med det istället för ilska!! Handläggaren som inte va bekanta med rePULSE! ser fördelar med att sätta in rePULSE® i många ungdomsärenden! Ja en av alla solskenshistorier med ditt material!

“…När vi var färdiga gick han i förväg till klassrummet. När jag kom till klassrummet berättar fröken att pojken kommit in och sagt: ”Jag måste berätta en sak!””

• En kille i årskurs 2 hade precis avslutat rePULSE®kursen. Han fick sin arbetsbok och diplom och var jättenöjd. När vi var färdiga gick han i förväg till klassrummet. När jag kom till klassrummet berättar fröken att pojken kommit in och sagt: ”Jag måste berätta en sak!”, hon svarade ”Kan det vänta till efter lunch?”, han sa ”Nej, jag måste berätta nu!”. Han ställer sig framför klassen och visar upp sin arbetsbok och sitt diplom, sedan säger han: ”Jag vill berätta att jag har gått en kurs. Jag har fått lära mig var känslorna sitter!” Jag blev alldeles överrumplad, vilken kille. Så roligt att höra vilken inverkan det har.

Statistik rePULSE®

Klicka nedan för att läsa den senaste statistiken i rePULSE®.
Senast uppdaterad: augusti 2021

rePULSE® Arbetsbok GRUND
rePULSE® Arbetsbok Barn "Var sitter känslan?"


Gunilla Dobrin Skapare av rePULSE

” För att andra ska kunna
förstå oss behöver vi först
förstå oss själva 

 GUNILLA DOBRIN

Gunilla Dobrin

Som grundare av rePULSE AB och utvecklare av rePULSE®metoden är hon ett etablerat namn inom branschen. Gunilla har ägnat hela sitt liv åt att arbeta med barn och ungdomar men de som fascinerat henne mest är de som hamnat i svårigheter av olika slag.

Arbetet med rePULSE® började under hennes tid som behandlingsansvarig på en institution för kriminellt belastade ungdomar. Hon såg brister i de behandlingsmetoder som användes och bestämde sig för att utveckla en alternativ metod. Genom individuella samtal med ungdomarna där hon utgick från att varje människa är unik, lade hon grunden till den framgångsrika arbetsmodell som fungerar än idag. Förklaringen bakom framgången ligger i den otroligt konkreta utformningen och den etablerade samtalsstrukturen där det inte lämnas något utrymme för misslyckanden.

Gunilla Dobrin Skapare av rePULSE

” För att andra ska kunna
förstå oss behöver vi först
förstå oss själva 

 GUNILLA DOBRIN

Gunilla Dobrin


Som grundare av rePULSE AB och utvecklare av rePULSE metoden är hon ett etablerat namn inom branschen. Gunilla har ägnat hela sitt liv åt att arbeta med barn och ungdomar men de som fascinerat henne mest är de som hamnat i svårigheter av olika slag.

Arbetet med rePULSE började under hennes tid som behandlingsansvarig på en institution för kriminellt belastade ungdomar. Hon såg brister i de behandlingsmetoder som användes och bestämde sig för att utveckla en alternativ metod. Genom individuella samtal med ungdomarna där hon utgick från att varje människa är unik, lade hon grunden till den framgångsrika arbetsmodell som fungerar än idag. Förklaringen bakom framgången ligger i den otroligt konkreta utformningen och den etablerade samtalsstrukturen där det inte lämnas något utrymme för misslyckanden.


Image

Prenumerera på rePULSE® nyhetsbrev


Få värdefulla tips om rePULSE®metoden direkt från Gunilla Dobrin


Mejladress


Kompetensnivå
Helt ny till rePULSE®
Har använt rePULSE® tidigare
Använder rePULSE® regelbundet


rePULSE® nyhetsbrev innehåller tips och inspiration om rePULSE®, våra kurser och vårt arbetsmaterial. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.


Image

Prenumerera på rePULSE nyhetsbrev


Få värdefulla tips om rePULSE-metoden direkt från Gunilla Dobrin


Mejladress


Kompetensnivå
Helt ny till rePULSE®
Har använt rePULSE® tidigare
Använder rePULSE® regelbundet


rePULSE nyhetsbrev innehåller tips och inspiration om rePULSE, våra kurser och vårt arbetsmaterial. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta arbetsmaterial är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar i Sverige och Norge. Vi vänder oss till allt från skolpersonal och socialtjänst till företag och privatpersoner.

Verksamheten

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Ring eller maila oss gärna om du har några frågor!

E-post 
info@repulse.se

Telefon 
+46 (0)73-417 11 62