Det är aldrig för sent att lära

Genom att öka förståelse kring sitt egna och andras beteenden ger vi våra deltagare verktyg för att kommunicera och samspela med sin omgivning på ett konstruktivt sätt.  Oavsett om det är på jobbet, i skolan eller hemma så hjälper vi er att undvika onödiga konflikter och missförstånd.

Det är aldrig för sent att lära

Genom att öka förståelse kring sitt egna och andras beteenden ger vi våra deltagare verktyg för att kommunicera och samspela med sin omgivning på ett konstruktivt sätt.  Oavsett om det är på jobbet, i skolan eller hemma så hjälper vi er att undvika onödiga konflikter och missförstånd.

VÅRA
FÖRELÄSNINGAR


Om ni vill boka en föreläsning skickar ni först en intresseanmälan med önskemål om tid och plats så hör vi av oss om kostnaden så fort som möjligt. Innan föreläsningen går vi tillsammans igenom innehållet och upplägget för att stämma av att allt är i enlighet med era önskemål. Ni ansvarar själva för anskaffande av lokal och nödvändig utrustning. Har ni några andra frågor? Kontakta oss!

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

När ni vill boka en föreläsning skickar ni först in en intresseanmälan med önskemål om tid och plats. Vi hör sedan av oss så snabbt som möjligt med information om tillgänglighet och kostnad. Ni ansvarar själva för anskaffande av lokal och nödvändig utrustning.
OBS! Föreläsningar finns än så länge endast möjligt att boka för grupper/företag.
 Har ni några andra frågor?
Kontakta oss!


rePULSE® introduktion

För att öka förståelsen för både oss själva och andra behöver vi först förstå hur våra tankar och känslor styr våra egna beteenden. Under den här föreläsning kommer du få lära dig det grundläggande förhållningssättet i rePULSE® och hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

rePULSE® i skolan

Då föräldrarnas tid med barnen minskar får skolan ta allt mer ansvar för elevernas fostran. Vi ger dig verktyg för att utveckla och upprätthålla regler för samvaron samt förebygga alla former av kränkande behandling. Med en större förståelse för varandra så ökar både gemenskapen och accepterandet av varandras olikheter.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

rePULSE® för föräldrar

Att vägleda barn och unga på resan mot att en dag bli självständiga vuxna är inte alltid lätt. Vi behöver tala om det som blir fel men även på ett tydligt och konkret sätt visa på hur man kan göra istället. Vi lär dig att kommunicera med barn och ungdomar på ett bättre sätt för att både förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

rePULSE® på arbetsplatsen

När livspusslet ska fungera är det svårt att ha kontroll på allt. Tiden blir allt mindre och stressnivån högre medan kraven ökar och då är det lätt att impulsstyrda beteenden kommer fram. Om du istället lär dig att ta kontroll över känslorna kan du lättare bemöta de krav som ställs och bättre hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.


rePULSE® introduktion

Den här föreläsningen är till för dig som vill lära dig mer om rePULSE®metoden, öka förståelsen för dig själv och andra samt hur man kan ta kontroll över olika tankar, känslor och beteenden.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att

• ha en större förståelse för ditt egna och andras beteende
• bättre förstå samspelet mellan tankar, känslor och beteenden
• vara bättre rustad att möta inåtvända och utagerande personer

Under föreläsningen kommer vi att prata om

rePULSE®metodens innebörd och förhållningssätt samt om hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden är grundläggande för en god kommunikation.


Intresseanmälan

rePULSE® för föräldrar

Den här föreläsningen är till för dig som vill lära dig mer om barn och ungdomars beteenden och mognadsutveckling.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att

• bättre förstå ditt eget och ditt barns beteende
• vara bättre rustad att möta aggressiva och inåtvända barn
• kunna ge stöd i ditt barns mognadsutveckling
• ha kunskap om hur man träna Sociala Färdigheter och Impulskontroll

Under föreläsningen kommer vi att prata om

rePULSE®metodens innebörd och förhållningssätt samt om hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden är grundläggande för en god kommunikation.


Intresseanmälan

rePULSE® i skolan

Den här föreläsningen är till för dig som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola eller gymnasie och vill lära dig mer om hur man kan skapa bättre förutsättningar för lärande, välmående och trygghet.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att

• kunna kommunicera bättre med eleverna
• ha bättre förståelse för ditt eget och elevernas beteende
• vara bättre rustad att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
• bli mer medveten om ditt eget förhållningssätt gentemot eleverna
• ha verktyg för stresshantering

Under föreläsningen kommer vi att prata om

rePULSE®metodens förhållningssätt, konflikthantering, förebyggande arbete och hantering av mobbning.


Intresseanmälan

rePULSE® på arbetsplatsen

Den här föreläsningen är till för dig som  vill förbättra din förmåga att hantera stress och de krav som ställs både på och utanför jobbet.
OBS! Föreläsningen finns än så länge endast möjlig att boka för grupper/företag.

Efter föreläsningen kommer du att

• bättre förstå hur våra tankar och känslor styr våra beteenden
• få redskap för att lättare kunna hantera krav och stress
• kunna kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
• få en större förståelse kring ditt eget och andras beteenden
• veta mer om Impulskontroll och vad för mycket kontroll kan innebära

Under föreläsningen kommer vi att prata om

olika beteenden och hur viktigt känslokunskap är för vårt samspel med andra. Vi går även igenom exempel på stresshantering samt olika verktyg för att kommunicera och hantera konflikter.


Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Vilken föreläsning är du intresserad av att boka?


Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta arbetsmaterial är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar i Sverige och Norge. Vi vänder oss till allt från skolpersonal, socialtjänst, till enskilda privatpersoner.

Verksamheten

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Ring eller maila oss gärna om du har några frågor!

E-post 
info@repulse.se

Telefon 
+46 (0)73-417 11 62