Föreläsningar i rePULSE® metoden

Det är aldrig för sent att lära

Våra föreläsningar

Föreläsning - rePULSE® introduktion

Föreläsning - rePULSE® för föräldrar

Föreläsning - rePULSE® i skolan

Föreläsning - rePULSE® på arbetsplatsen

Intresseanmälan till rePULSE® Föreläsningar

Varför välja rePULSE®?

KAN ANVÄNDAS AV ALLA ÅLDRAR

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser är något alla behöver, inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. rePULSE® arbetsböcker är anpassade för olika åldrar och mognadsnivåer.

SKRÄDDARSYS UTIFRÅN VARJE UNIK PERSON

Vi är alla unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE® arbetar vi alltid utifrån individuella förutsättningar och behov.

KONKRET ARBETSMATERIAL

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är både konkret och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud som är strukturerat, enkelt och roligt att arbeta med.

SAMARBETE PÅ HÖGSTA NIVÅ

I rePULSE® jobbar man som ett team. Ett ömsesidigt samarbete är grundläggande för att rePULSE® ska ge ett gott resultat.

SHOPPING BAG 0