rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En

Den här kursen är till för dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

Under kursen kommer du att få lära dig de grundläggande kunskaperna i rePULSE®metoden och hur man arbetar med den för att kunna hjälpa andra att hantera sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt. Du kommer även få vårt grundarbetsmaterial för att efter de två första kursdagarna kunna påbörja ditt arbetet med egen elev.

Studielängd: Kurstiden sträcker sig över 4 månader och innefattar två inledande kursdagar teori, cirka 10 veckors praktiskt arbete med egna elever och en avslutande kursdag för återkoppling och fördjupning.

Att arbeta med egna elever
När du arbetar med egna elever använder du vår grundarbetsbok som innehåller strukturerat underlag för 10 samtal. Du kan under perioden välja att arbeta med antingen en eller flera elever. Efter avslutat arbete med egen elev skickar du in en utvärdering till oss.

Handledning:
Du kommer att ha tillgång till personlig handledning via e-post eller telefon under hela utbildningen dit du kan vända dig om du har några frågor eller funderingar.

Kursintyg
För att erhålla ett kursintyg krävs det att du deltagit vid alla tre kursdagar, arbetat med en egen elev och avlagt ett skriftligt prov.

Kursinnehåll

  • rePULSE®metodens bakgrund, förhållningssätt och arbetsmetodik.
  • Hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag.
  • Innebörden och betydelsen av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter.
  • Genomgång av det grundläggande arbetsmaterialet och hur det används i arbetet med egna elever.

Syfte med kursen

  • Få en större insikt kring det ditt egna förhållningssätt.
  • Kunna bemöta problematiska beteenden med en större förståelse.
  • Få tillgång till konkreta och välfungerande verktyg som underlättar arbetet med egna elever.
  • Känna mer motivation och entusiasm i ditt arbete.
  • Skapa bättre relationer i din yrkesroll eller ditt privatliv.

Kostnad

Öppen Kurs

8500 kr exkl. moms

10625 kr inkl. moms

Uppdragsutbildning

6800 kr exkl. moms

8500 kr inkl. moms

Kurstillfällen
Liveutbildning via Zoom
Fullbokad
27-28 okt. 2021 + 20 jan. 2022 Läs mer
Liveutbildning via Zoom 01-02 dec. 2021 + 15 mar. 2022 Läs mer
Viste Strandhotell, Randaberg Norge 06-07 dec. 2021 + 28 mar. 2022 Läs mer
Liveutbildning via Zoom 18-19 jan. + 07 apr. 2022 Läs mer
Göteborg 08-09 mar. + 24 maj. 2022 Läs mer
Liveutbildning via Zoom 05-06 apr. + 16 jun. 2022 Läs mer
Allmänna Villkor

Anmälan & Bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via hemsidan.
I samband med kursanmälan skickas automatiskt en bekräftelse via e-post.

Priser & Betalning
Alla priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Om fakturamottagaren är en kommun så glöm inte att ange referensnummer alternativt mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i kurspriset. Lunch ingår ej.

Återbud & Ombokning
Om du på grund av plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad kurs så ska detta meddelas via e-post till info@repulse.se snarast möjligt och kunna intygas med läkarintyg.
Du har sedan möjlighet att anmäla dig till ett annat kurstillfälle inom ett år mot en tillkommande administrativ kostnad av 500 kr.
För dig som missar kursdag 3 så finns det ett uppsamlingstillfälle per termin på vårt kontor i Göteborg.
Vid övrig ombokning skall det ske skriftligt via mejl senast 1 månad innan kursstart, annars debiteras hela kursavgiften.

Avbokning & Överlåtelse av kursplats
All avbokning skall ske skriftligt via e-post. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften, om avbokning görs dessförinnan debiteras halva kursavgiften.
Det går bra att överlåta kursplatsen till en annan person vid överenskommelse utan extra kostnad om detta meddelas innan kursstart.

Kurslitteratur & Kursintyg
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kurslitteratur utöver det du får på USB får absolut inte kopieras.
Efter en fullföljd kurs erhålls ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Inställd kurs & Byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs varvid alla anmälda kursdeltagare har rätt att boka om till annat kurstillfälle alternativt få inbetalda kursavgifter återbetalda.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.
Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder att byta ut angiven kursledare.