Världsdagen för psykisk hälsa 2022

Den psykiska hälsan kan stärkas på många sätt och det vill vi uppmärksamma lite extra idag, den 10 oktober – Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med den här dagen är att öka medvetenheten och förståelsen kring psykisk hälsa/ohälsa, och väcka diskussion om hur man kan förebygga problem och hur man kan få hjälp.

Med anledning av Världsdagen för psykisk hälsa har Världshälsoorganisationen WHO lanserat en kampanj med temat Making Mental Health & Well-Being for All a Global Priority. En möjlighet för personer med psykiska diagnoser, personer som fungerar som förespråkare, statsledare, arbetsgivare, anställda och andra intressenter att samlas för att diskutera framsteg inom området.

Läs mer på FN:s regionala informationskontor ”Gör psykisk hälsa och välbefinnande för alla till en global prioritet” https://unric.org/sv/ge-psykisk-halsa-och-valbefinnande-global-prioritet/

SHOPPING BAG 0