Posted in

Ibland behövs extra motivationsarbete!

motivation
Posted in

Nu är den här!

Motivationsboken ”Mitt Eget Val” är till för att försöka hitta och förstå orsakerna som ligger bakom olika beteenden. När det blir tydligt kan man förhoppningsvis öka motivationen till de förändringar som eventuellt behöver göras.

För att kunna tro på att förändring är möjlig behöver tre viktiga behov tillfredsställas:

Begriplighet – vad är det som ska göras?
Meningsfullhet – vad kan man ha för nytta av kunskaperna i rePULSE?
Hanterbarhet – tror man sig kunna klara av det som krävs?

Målsättningen med Motivationsboken ”Mitt eget val” som innefattar fem träffar är att personen man arbetar med ska välja att gå vidare till en rePULSE kurs.

Arbetsmaterialet finns nu i butiken och kan köpas av dig med rePULSE utbildning.
Klicka här för att läsa mer

Notera att man första gången behöver beställa Startpaketet för att komma igång ordentligt. Det innehåller en arbetsbok och tillhörande instruktionsbok. Instruktionsboken används som ett hjälpmedel för att förbereda varje samtal och göra arbetet så enkelt som möjligt.

SHOPPING BAG 0