Förebyggande insatser för att unga inte ska hamna i kriminalitet

Allt fler barn och unga dras in i kriminella nätverk. Beteendevetenskapliga program får unga att begå färre brott och vara mer närvarande i skolan. Samhällsekonomiskt är det också mer lönsamt än andra förebyggande insatser. Det visar amerikanske professorn Jens Ludwig i en ny SNS-rapport.

Likheterna är slående!

rePULSE metoden jämfördes med studien och eftersom likheterna är många blev Gunilla Dobrin inbjuden att delta i diskussionerna hos SNS.

SNS hemsida kan du ta del av rapporten och se det inspelade seminariet.

I inslaget på TV 4 nyheterna nämns studien. rePULSE metoden som har använts i 25 år bygger på KBT och finns med i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete i Sverige.

Join the conversation

SHOPPING BAG 0