Posted in

rePULSE utbildning för familjehemsföräldrar

Posted in

Att vara familjehemsförälder åt de mest utsatta barnen i samhället är ett mycket viktigt arbete som ställer stora krav på familjehemsföräldern.

Vi på rePULSE AB är stolta över att kunna erbjuda en utbildning för familjehemsföräldrar.

Utbildningens syfte är att ge familjehemsföräldrarna en bra och gedigen bas i rePULSE arbetssätt och metod.

SHOPPING BAG 0