Posted in

I klass eller på hela skolan

Posted in

Behöver ni hitta rätt redskap för att hantera oroliga klasser, mobbning eller skolfrånvaro?

Öka engagemanget och stärk gemenskapen med rePULSE® Skola, här involveras samtliga på skolan för att skapa samsyn kring bemötande och förhållningssätt. Tillsammans kan man öka förståelsen om kopplingen mellan känslor, tankar och beteenden och på så vis förändra negativa attityder.

I rePULSE® Klass arbetar man med metoden som en del i undervisningen, för att motverka mobbning eller annat kränkande beteende. För ökad gemenskap, trygghet och motivation hos eleverna, för att skapa goda relationer i klassen och ge eleverna stöd i både känslor av framgång och bakslag.

SHOPPING BAG 0