1 av 34 metoder för att förebygga brott bland barn och unga

rePULSE® är en av 34 metoder som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga i Sverige.

Metoderna har valts ut i samverkan mellan Socialstyrelsen och polismyndigheten. Samråd har även ägt rum med skolverket. Mer om detta kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida 

rePULSE® kan användas både i samtal individuellt och klassvis. Man kan också arbeta med rePULSE® Skola för att få ett gemensamt förhållningssätt på hela skolan där samtliga involveras.

SHOPPING BAG 0