Prata känslor på ett lekfullt sätt så blir det lättare

Emometern kan vara bra för dem som har svårt, eller är ovana vid att uttrycka sina känslor i ord!
Vid starka känslopåslag kanske man behöver en stund för sig själv – då kan Emometern hängas på dörrhandtaget. 


Emometern visar inte bara känslan, utan även dess styrka. Att kommunicera på ett lekfullt sätt kan underlätta och öppna upp för viktiga samtal. 

Du hittar den i vår butik

SHOPPING BAG 0