Posted in

Hjärnans olika funktioner

Hjärnans funktioner
Posted in

Med en modell av människohjärnan är det enklare att förklara de olika delarnas funktioner och hur känslohjärnan ibland ”kidnappar” förnuftet.

Att lära sig mer om hjärnhalvornas olika funktioner, om känslornas koppling till minnet och kroppens reaktioner, brukar vara ett väldigt uppskattat avsnitt i rePULSE metoden. (Modell av hjärnan finns i vår butik)

Om man lärt sig känna igen varningssignalerna kan man börja träna på att ta en Timeout och försöka tänka klart även när känslorna stormar.

I rePULSE använder vi inspelade ljudfiler ”TIME IN” med övningar för att träna på avslappning och att vara fokuserat uppmärksam.

SHOPPING BAG 0