Posted in

Vilka färdigheter behöver man för att hantera ett grupparbete?

Posted in


Barn som vuxna – vi ställs alla inför situationer som kräver vissa kunskaper av oss för att de ska kännas hanterbara. Social Färdighetsträning är något som man ser stor nytta av bland annat inom skolan. 


Så vad behöver man kunna inför ett grupparbete?

– Lyssna
– Låta andra vara med
– Hjälpa andra eller själv be om hjälp
– …
– …

Att träna aktivt hjälper eleverna att klara av jobbiga känslor inför ett prov eller en läxa. Kunskaper som i sin tur kan resultera i ökad trygghet, bättre studiero och mindre skolfrånvaro.

rePULSE har för många blivit ett redskap som används dagligen i förebyggande arbete. Social färdighetsträning är en del av metoden och i vår butik finns böcker och andra produkter som man kan ta hjälp av.

SHOPPING BAG 0