Posted in

De sju grundkänslorna

Posted in

Våra 7 grundkänslor är universella och har ansiktsuttryck som är lika hos alla människor.

Ibland är det svårt att sätta ord på vad man känner. Vi har samlat ihop en mängd känsloord och använder bland annat känslokort för att träna på att känna igen och beskriva olika känslor.

Så här har vi delat in några av våra känsloord efter grundkänsla:

ArgGladÖverraskad
FientligNöjdImponerad
IrriteradMunterÖverraskad
IlskenUpphetsadFörvånad
HatiskEntusiastiskFörundrad
UpprördLustfylldSnopen
SurEnergiskIntresserad
Stolt
FöraktfullLedsen
NedlåtandeNedstämd
ÖverlägsenEnsam
LikgiltigSorgsen
HånfullOlycklig
HögfärdigBesviken
Sur
ÄckladRädd
FörorättadOrolig
AvsmakNervös
AvskyRastlös
ÄckladVettskrämd
Skyldig
Blyg
Skamsen

Nu finns ”Svarta lådan” i vår butik, en produkt som kan öppna upp för samtal och den handlar om att koppla känsloord till rätt grundkänsla. Känsloorden står skrivna på små kort som kan användas i samtal med både barn, unga och vuxna. Att prata om, lära sig känna igen och skilja på känslors olika nyanser gör det lättare att förklara varför man känner som man gör. Läs mer om produkten.

SHOPPING BAG 0