Fin respons från föräldrar

Vi har fått väldigt fin feedback efter första omgången av rePULSE Föräldrastöd och nu finns ett nytt tillfälle inplanerat den 6-7 mars. 

Utbildningen är till för dig som har gått rePULSE Grundutbildning och arbetar med föräldrar.

  • Hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag
  • Innebörden och betydelsen av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter
  • Hur känslor, tankar och beteenden är kopplade till varandra
  • Hur de kan hitta nya strategier och sätt att bemöta och hantera utmaningar de ställs inför med barnen
  • Föräldrarna ska också ha fått en större insikt kring sitt eget förhållningssätt och kunna bemöta barnens beteenden med större förståelse

SHOPPING BAG 0