webbutbildning-bild

Webbutbildning Steg 1 rePULSE Grundkurs

6 875.00 kr inkl. moms

Webbutbildningen är till för dig som i ditt arbete eller din vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

Precis som den fysiska Grundkursen så innefattar den här utbildningen både teoretiska och praktiska moment. Du bestämmer själv din studietakt och kan på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna utifrån dina egna förutsättningar.

Webbutbildningen sträcker sig över 4 -12 månader där 10 veckors praktiskt arbete med en egen elev ingår. Allt kurssmaterial finns att ladda ner digitalt. I kursavgiften ingår en instruktionsbok på PDF, en digital Grundbok samt ytterligare 4 st digitala arbetsböcker (Grund eller Barn).  

Efter avslutad kurs och erhållet kursintyg kommer du att kunna beställa allt material som finns tillgängligt för rePULSE kursdeltagare så att du kan fortsätta ditt arbete.

Artikelnr: 500 Kategori:

Produktbeskrivning

Den här webbutbildningen är till för dig som i ditt arbete eller din vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina känslor, tankar och beteenden.

Under webbutbildningen kommer du få lära dig de grundläggande kunskaperna i rePULSE och hur man arbetar med metoden för att ge andra verktyg till att hantera både sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt. Under utbildningens gång får du även omvandla dina kunskaper till praktisk användning och arbeta med egen elev.

I din egen takt
Precis som den allmänna grundkursen så innefattar webbutbildningen både teoretiska och praktiska moment, men eftersom träning och uppföljning görs via webben kan du själv bestämma din studietakt. Att kunna läsa grundutbildningen hemma gör det inte bara lättare att kombinera studierna med familj och arbete utan du kan också på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna utefter dina egna förutsättningar.

Studielängd: Webbutbildningen sträcker sig över 4 -12 månader där 10 veckors praktiskt arbete med egen elev ingår.

Arbetsmaterial
I den webbaserade grundutbildningen finns allt arbetsmaterial att ladda ner. Det ingår en instruktionsbok på PDF, en digital Grundbok samt ytterligare 4 st valfria digitala arbetsböcker grund-, barn- eller reMANGA arbetsböckerna beroende på vilka åldrar du arbetar med. Efter avslutad kurs och erhållet kursintyg kommer du kunna beställa allt material som finns tillgängligt för rePULSE kursdeltagare så att du kan fortsätta ditt arbete.

Att arbeta med egna elever
Du kommer under perioden regelbundet lämna in rapporter från ditt arbete med egen elev och efter avslutat arbete skickar du in en utvärdering från personen du arbetat med.
Handledning:
Du kommer ha tillgång till personlig handledning via e-post eller telefon under hela utbildningen dit du kan vända dig om du har några frågor eller funderingar.

Kursintyg
För att erhålla ett kursintyg krävs det att du gjort alla delprov, arbetat med egen elev, avlagt slutligt test samt skickat in en utvärdering.

Avtal

rePULSE grundutbildning – Steg 1- webbutbildning!

För att komma vidare till och påbörja webbutbildningen ber vi dig att läsa igenom och godkänna följande avtal och integritetspolicy.

AVTAL

för användning av samtliga rePULSE material (digitala såväl som nedladdningsbara).

Rättigheter

Efter att ha gått kursen rePULSE grundkurs Steg 1 som webbutbildning är jag berättigad att vara medforskare enligt formatet rePULSE®.

För att göra det möjligt att vara medforskare har jag fått en instruktionsbok(PDF), en digital grundbok samt ytterligare fyra valfria digitala arbetsböcker – Grund-, Barn- eller reMANGA (ungdom).

Skyldigheter

Instruktionsboken och allt nedladdningsbart material är till alla delar copyright skyddat och härmed bekräftar jag att jag är införstådd med följande villkor för användandet av instruktionsboken samt övrigt material i den här webbutbildningen.

– Instruktionsboken och allt nedladdningsbart material är personligt och får ej lånas ut till, eller användas av någon som inte har deltagit i utbildning för detta ändamål genom rePULSE AB.

– Idéerna, konceptet och formatet för rePULSE® och allt därtill härrörande material tillhör rePULSE AB.

– rePULSE® är ett varumärke tillhörande rePULSE AB och betecknar det oförändrade innehållet i kursmaterialet.

– Inget i kursmaterialet får kopieras och det digitala materialet får endast användas till egna “forskare”.

– Vid användandet av instruktionsboken och allt annat nedladdningsbart material får ingenting tas bort eller förändras utan tillåtelse.

rePULSE Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om våra rutiner för hur vi samlar in, behandlar

och använder information med koppling till dig. Denna integritetspolicy är en del av ditt avtal

med oss. Vi förbehåller oss rätten att göra tillägg eller ändra innehållet i denna integritetspolicy

och rekommenderar därför att du kontrollerar policyn regelbundet.

  1. Allmänt

rePULSE AB, Galeasgränd 1, 471 61 Myggenäs, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas enligt denna integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen. Genom att registrera ett användarkonto på vår Webbplats godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med de villkor som anges nedan.

  1. Personuppgifter som vi samlar in

”Personuppgifter” är alla former av data som gör det möjligt att identifiera dig som person – till exempel namn, telefon, adress eller e-postadress.

Vi samlar endast in följande personuppgifter när du registrerar ett användarkonto hos oss:

 Förnamn

 Efternamn

 E-post

 Telefonnummer (ej obligatoriskt)

 Födelseår och månad

 Kön (ej obligatoriskt)

 Lösenord

 Kommentar (ej obligatoriskt)

  1. Syftet med insamling av personuppgifter

Syftet med insamlingen av personuppgifterna är följande:

 Att du ska kunna identifieras i våra system

 Att du ska kunna ta del av de produkter och tjänster som vi erbjuder

 Att du ska kunna administrera ditt användarkonto, t.ex.

– byta lösenord

– få ditt lösenord skickat till dig

– administrera dina produkter och tjänster som du har hos oss

 Att du ska kunna spara och synkronisera den information som du skapar när du använder våra applikationer

 Att vi ska kunna kommunicera med dig angående:

– support

– uppdateringar

– nyhetsbrev

– kurser m.m.

  1. Samtycke till och upphörande av direktmarknadsföring

Vi kan använda personuppgifterna för elektronisk direktmarknadsföring av egna produkter och

tjänster, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta. Du har alltid möjlighet att ta tillbaka

ditt samtycke (dock inte retroaktivt) rörande direktmarknadsföring. Begäran om detta skickas till:

rePULSE AB

Galeasgränd 1

471 61 Myggenäs

eller via e-post till info@repulse.se

  1. Delning av personuppgifter

rePULSE delar i dagsläget inte dina personuppgifter med andra företag eller organisationer.

Vissa leverantörer som utför tjänster på uppdrag av oss har dock tillgång till dina personuppgifter. Exempel på detta är leverantörer av webbhotell och applikationer.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt föregående samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra detta på grund av beslut från domstol eller offentliga myndigheter.

  1. Information, ändring eller borttagande av personuppgifter

Du kan när som helst ta del av dina personuppgifter som vi sparar. Detta gör du genom att logga in till rePULSE Manager där du kan redigera samtliga uppgifter som finns beskrivna under punkt 2 (”Personuppgifter som vi samlar in”) ovan.

Du har också rätt att när som helst begära borttagning av ditt användarkonto med tillhörande personuppgifter eller annan information som är kopplad till dig (t.ex. sparad information från de applikationer som du använder). Begäran om detta skickas till:

rePULSE AB

Galeasgränd 1

471 61 Myggenäs

eller via e-post till info@repulse.se

  1. Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen för att anonymt identifiera den enhet du använder så att vi kan förbättra din upplevelse av Webbplatsen.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker Webbplatsen. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt id-nummer.

Hur kan du blockera cookies?

Du kan hindra Webbplatsen från att placera cookies i webbläsaren genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Det är dock möjligt att tjänsten inte fungerar om du hindrar Webbplatsen från att använda cookies. Metoden för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Se ”Hjälp” eller motsvarande i din webbläsare för instruktioner.