Webbutbildning rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En

8 500.00 kr inkl. moms

Webbutbildningen är till för dig som i ditt arbete eller din vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

Precis som den fysiska Grundkursen så innefattar den här utbildningen både teoretiska och praktiska moment. Du bestämmer själv din studietakt och kan på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna utifrån dina egna förutsättningar.

Webbutbildningen sträcker sig över 4 -12 månader där 10 veckors praktiskt arbete med en egen elev ingår. Allt kursmaterial finns att ladda ner digitalt. Det ingår en instruktionsbok på PDF, samt ett obegränsat antal arbetsbok GRUND som man laddar ner och skriver ut från vår Medlemssida.

Efter avslutad kurs och erhållet kursintyg kommer du att kunna beställa allt övrigt material som finns i vår butik.

Artikelnr: 500 Kategori:

Beskrivning

Den här webbutbildningen är till för dig som i ditt arbete eller din vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina känslor, tankar och beteenden.

Under webbutbildningen kommer du få lära dig de grundläggande kunskaperna i rePULSE® och hur man arbetar med metoden för att ge andra verktyg till att hantera både sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt. Under utbildningens gång får du även omvandla dina kunskaper till praktisk användning och arbeta med egen elev.

I din egen takt
Precis som den allmänna grundkursen så innefattar webbutbildningen både teoretiska och praktiska moment, men eftersom träning och uppföljning görs via webben kan du själv bestämma din studietakt. Att kunna läsa grundutbildningen hemma gör det inte bara lättare att kombinera studierna med familj och arbete utan du kan också på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna utefter dina egna förutsättningar.

Studielängd: Webbutbildningen sträcker sig över 4 -12 månader där 10 veckors praktiskt arbete med egen elev ingår.

Arbetsmaterial
I den webbaserade grundutbildningen finns allt arbetsmaterial att ladda ner. Det ingår en instruktionsbok på PDF, samt ett obegränsat antal arbetsbok GRUND som man laddar ner och skriver ut från vår Medlemssida. Efter avslutad kurs och erhållet kursintyg kommer du att kunna beställa allt övrigt material som finns i vår butik.

Att arbeta med egna elever
Du kommer under perioden regelbundet lämna in rapporter från ditt arbete med egen elev och efter avslutat arbete skickar du in en utvärdering från personen du arbetat med.

Handledning:
Du kommer ha tillgång till personlig handledning via e-post eller telefon under hela utbildningen dit du kan vända dig om du har några frågor eller funderingar.

Kursintyg
För att erhålla ett kursintyg krävs det att du gjort alla delprov, arbetat med egen elev, avlagt slutligt test samt skickat in en utvärdering.