rePULSE metodens största fokus nämns på TV4 nyheterna

1 av 34 metoder

På Socialstyrelsens hemsida är rePULSE 1 av 34 metoder som används i förebyggande arbete mot brott bland unga. Det här är något som även nämns på TV4 nyheterna och två av metodens stora fokusområden lyfts fram – impulskontroll och träning av sociala färdigheter.

Förebyggande åtgärder är en viktig del i arbetet med att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Vi tror att man behöver börja jobba med kunskaper som impulskontroll och social färdighetsträning i så tidig ålder som möjligt. Arbetsmaterialet som används i rePULSE metoden är anpassat efter både problematik och ålder.

Arbetsmaterial för dig med rePULSE utbildning

reBRUNFörebyggande arbete mot kriminalitet

Var sitter känslan? – Barnmaterialet med ett enkelt språk och mycket bilder

reMANGA – Ungdom

reBLÅ – Missbruk

reRÖD – Ilska

reLILA – Nedstämdhet

OBS! För att beställa våra arbetsböcker behöver du ha gått rePULSE Grundutbildning.

SHOPPING BAG 0